Eremittstaten Turkmenistan, det landet i verden som kanskje ligner mest på Nord-Korea, er verdens fjerde største gassnasjon. Derfor hyllet mange av verdens store oljeselskaper diktatoren både muntlig og med å henge opp bilder av ham under årets oljemesse der.

Statoil var sølvsponsor da den tidligere Sovjet-republikken Turkmenistan gjennomførte landets 17. årlige olje— og gasskonferanse i midten av november.

I 2009 åpnet Statoil også et lokalt representasjonskontor, med én ansatt.

Direktør Rolf Magne Larsen var en av ni talere i forbindelse med en av sesjonene under konferansen. Han fortalte om relevansen for Turkmenistan av Norges erfaringer i oppbyggingen av petroleumssektoren.

- Så vidt jeg fikk med meg var du den eneste som i din innledning utelukkende takket Turkmenistans folk og ikke den «velrenommerte presidenten» også. Hvor bevisst var det?

- Vi var bevisst på at vi i god norsk tradisjon skulle takke folket.

- Dessuten hadde jeg bare ti minutter og måtte gjøre en så kort innledning som mulig, sier Larsen.

- Men det hadde ikke tatt ti sekunder en gang å takke den «velrenommerte presidenten»?

- Som sagt, så ønsket vi i god norsk tradisjon og takke folket, sier Larsen.

Men på talerstolen slapp han uansett ikke helt unna despoten, Gurbanguly Berdimuhammedov, som ifølge Economist Intelligence Unit styrer verdens tredje minst demokratiske land.

Bak talerstolen hang et stort portrett av diktatoren, noe som Larsen på ingen måte var glad for. Bare afrikanske Tsjad og Nord-Korea er mindre demokratiske. Det var ikke bare arrangøren som hadde hengt opp bilde av eneherskeren.

På sine stander i konferansebygget hadde en rekke av deltagere, inkludert giganter som amerikanske Chevron og BP, hengt opp portretter.

Kritisk til Statoil

Statoil hadde ingen ordinær stand. De holdt til i en del av bygget hvor det bare var satt frem bord med informasjonsmateriell og postere med selskapenes logoer. Ingen i den delen av bygget hadde hengt opp bilder.

Den norske Helsingforskomité er kritisk til Statoils tilstedeværelse i landet.

- Turkmenistan er blant verdens mest undertrykkende regimer. De fleste oversikter setter landet i bås med Nord-Korea, hvor svært få ville tenke seg å investere. Det er et bevisst grep fra myndighetenes side å holde landet lukket for menneskerettighetsorganisasjoner. I dette skiller Turkmenistan seg også fra andre land i regionen. De som faktisk har tilgang har derfor et særlig moralsk ansvar for å fremme menneskerettigheter under sine besøk. Dette gjelder selvsagt i første rekke norske myndigheter, sier generalsekretær Bjørn Engesland.

Statoils Egil Magne Gloppen er ikke enig.

- Det beste bidraget fra Statoils side er å drive på en sunn og etisk forsvarlig måte. Det politiske får myndighetene ta seg av. Det er i tråd med hva miljø- og utviklingsminister Erik Solheim har sagt mange ganger om skillet mellom bedrifters og myndighetenes rolle generelt, og forventninger til Statoil spesielt, sier Gloppen.