Løser konflikter for 100 millioner kroner

I 2010 løste Forbrukerrådet saker til en verdi på rundt 100 millioner kroner. 75 av disse millionene gikk i forbrukerne sin favør.