— Samtlige søknader om dispensasjon fra våre omsorgsbedrifter er avslått fra Fagforbundet, og situasjonen er dramatisk på de streikerammede sykehjemmene, sier administrerende direktør Petter Furulund i NHO Service.

Furulund peker på situasjonen blant annet på Ravnanger sykehjem i Hordaland som drives av Aleris Omsorg AS, der han mener bemanningen er kritisk lav.

— Etter avslag på dispensasjonssøknader vil ingen personer være på vakt natt til onsdag.

— Også på Madserud sykehjem i Oslo, som drives av Norlandia Care, er situasjonen kritisk. Tirsdag vil det være betydelig redusert bemanning for å ivareta til dels kritisk syke beboere. Onsdag vil det kun være én medarbeider på jobb for å ivareta 26 beboere med demenssykdom, sier Furulund.

Han inviterer nå Fagforbundet til å underlegge seg frivillig lønnsnemnd.

Fagforbundet er blitt forelagt saken av NTB, men har ikke kommet med et tilsvar til utspillet fra NHO Service.