I praksis straffes Unio for å ha gjenomført streiken.

I sin slutning konstaterer Rikslønssnemnden at Unios ville fått betalt lønnstillegg fra samme virkningspunkt som LO Stat og YS Stat, om de hadde akseptert statens tilbud 2. juni. Som følge av streiken får Unios medlemmer lønnstillegg fra 8. juni, ikke fra 1. mai, slik de krevde.

Oppnådde ingenting

"Ved sin beslutning om å fortsette streiken 2. juni, forsøkte Unio å oppnå mer hos arbeidsgiver enn hva de øvrige hadde godtatt. I den foreliggende situasjon kan det vanskelig sies at staten har forskjellsbehandlet hovedorganisasjonene. Etter behandlingen i Rikslønnsnemnda kan det fastslås at Unio ikke har oppnådd noe ved den fortsatte streik," skriver Rikslønnsmemnden.

Unio voldsomt skuffet

Unios har lagt ut følgende kommentar til resultatet på sine hjemmesider, fra forhandlingsleder Arne Johannessen:

— Dette er en urimelig straff. Unio gjennomførte en nødvendig streik for at kompetanse skal lønne seg i staten. Unio straffes av nemden for å ha gjennomført en lovlig streik, sier Johannessen.

Etter Unios streik i staten i vår har Rikslønnsnemda bestemt at Unios medlemmer skal få lønnstillegg med virkning fra 8. juni, og ikke fra 1. mai slik Unio krevde. Dette til tross for at Unio valgte å avslutte streiken med en frivillig lønnsnemd.

Påstår urimelig lønnsforskjell

— Dette er et nederlag for kampen for høy kompetanse i staten. Unio sto opp for medlemmene, og for at høy kompetanse er nødvendig i staten, sier Johannessen.

— Jeg er skuffet over at staten som arbeidsgiver ikke viser større ansvar for at kompetanse skal lønne seg i staten. Spesielt er jeg skuffet over at prester og høyskolelektorer ikke kommer bedre ut. Det er en urimelig lønnsforskjell mellom lektorer i kommunal og statlig sektor, sier Johannessen.

Unio er imidlertid tilfreds med at de nøytrale medlemmene av nemda ser behovet for bruk av justeringsoppgjør, "nettopp for å utligne lønnsnivåene for grupper som over tid er blitt hengende etter."

— Nemndens avgjørelse er et angrep på den frie forhandlingsretten og streik som lovlig kampmiddel, sier Johannessen.

Disse satt i Rikslønnsnmenden:

  • Sorenskriver Stein Husby, leder
  • Professor Steinar Strøm
  • Direktør Anne-Britt Evensen Norum
  • Leder Tone Rønoldtangen, LO Stat
  • Ekspedisjonssjef Merethe Foss Liverud FAD
  • Forhandlingsleder Arne Johannessen, Unio Stat
  • Fagdirektør Grete Antonie Jarnæs, FAD