Forfatningsdomstolen i Karlsruhe tar onsdag stilling til om det permanente krisefondet for eurolandene (ESM) er forenlig med den tyske grunnloven.

Det underliggende spørsmålet er hvor mye makt den tyske regjeringen kan avgi til Brussel og EU. Også spørsmål om den nye budsjettpakten for EU-landene (unntatt Storbritannia og Tsjekkia) behandles av domstolen.

Kan skape tvil

Tilsammen har 37.000 tyske borgere undertegnet klagene som retten har behandlet som en helhet.

Dersom rettens dom går mot ESM, kan det få sterk og ødeleggende virkning på markedet og presse eurosonen dypere inn i problemene, skriver nyhetsbyrået Reuters.

En slik dom vil skape alvorlig tvil om Tysklands og dermed EUs videre innsats for å hjelpe de kriserammede landene.

Hele 54 prosent av tyskerne håper at klagerne får medhold, viser en fersk meningsmåling utført på oppdrag fra nyhetsbyrået DPA. Omtrent like mange er imot at landet skal avgi mer innflytelse til EU.

Enorm belastning

Presidenten i forfatningsdomstolen, Andreas Vosskuhle (48 år og den yngste noensinne), er kjent som en pragmatiker, og de fleste kommentatorer tror at dommen vil godkjenne ESM. Belastningen ved å dømme imot krisefondet ville bli enorm. Samtidig er Vosskuhle kjent for å være selvstendig og fryktløs.

Reuters har spurt 20 juridiske eksperter om hvilket utfall de venter. Ingen av dem tror at domstolen bare vil fungere som en sandpåstrøer for regjeringens kurs. Domstolen vil understreke parlamentets autoritet, og sannsynligvis gjøre Merkels spillerom mindre. En slik dom vil være i tråd med tidligere avgjørelser.

Forfatningsdomstolen i Tyskland har en helt spesiell og suveren rolle, og er den institusjonen i landet som nyter høyest tillit. En dom til støtte for regjeringens kurs vil derfor også ha stor innenrikspolitisk betydning for Merkel-regjeringen. I alle partiene er det flere som støtter klagerne enn de som er imot. Størst er motstanden hos venstrepartiet Die Linke.