For å unngå økonomisk kollaps vil regionen Valencia øst i Spania vil be om 4,5 milliarder euro i krisehjelp fra det spanske krisefondet.

Beskjeden kommer bare to dager etter at regionen Catalonia på grensen til Frankrike varslet det samme. Catalonia har sagt at delstaten trenger 5,02 milliarder for å klare å betale lån som forfaller de kommende månedene. Feriebyen Barcelona ligger i denne delstaten.

Opprettet krisefond

Den spanske regjeringen opprettet i sommer et krisefond på 18 milliarder euro som skal kunne hjelpe landets 17 delvis selvstyrte regioner som ikke klarer å skaffe seg egne lån.

Tidligere har også delstaten Murcia sagt at de vil søke om hjelp fra fondet, uten at regionen foreløpig har kommet med et konkret beløp. Det er imidlertid ventet at flere av regionene i Spania vil søke staten om hjelp.

Regionene i Spania har stort ansvar for utgiftene til helsevesen og utdanning.

Fikk 100 milliarder euro

Gjeldsbyrden til de spanske regionene er i fokus i markedene fordi man frykter at den vil legge så store byrder på den spanske statskassen at Spania må søke om en full krisepakke fra EU og IMF.

Spania har allerede fått tilsagn om en kreditt på 100 milliarder euro fra EU. Dette lånet er ment å gå til å styrke egenkapitalen i spanske banker.

Den spanske statsministeren Mariano Rajoy sa tirsdag denne uken at bankene ikke vil trenge fullt så mye som 100 milliarder euro, uten at han kvantifisere behovet.