– Det er ingen tvil om at Japans økonomi er i resesjon (nedgangsperiode), sier Kiichi Murashima til nyhetsbyrået Bloomberg.

Han er sjeføkonom i det amerikanske finanskonsernet Citigroups avdeling i Tokyo.

Økonomien faller

Samlet produksjon i landet (bruttonasjonalproduktet) falt med 0,9 prosent i tredje kvartal, viser tall fra som den vestlige økonomiske samarbeidsorganisasjonen OECD publiserte onsdag.

I andre kvartal hadde Japan tilnærmet nullvekst (+0,1 prosent).

Eksporten synker

Vareeksporten, som er hjørnestenen i japansk økonomi, fortsetter å falle og underskuddet i handelen med andre land, fortsetter å vokse.

Underskuddet i utenrikshandelen har ikke vært større siden 1979.

Det er tre hovedårsaker til eksportnedgangen

  • Svakere vekst og etterspørsel fra Kina og grensetvisten mellom de to landene om noen ubebodde øyer i Sør-Kinahavet. Eksporten til Kina falt med 11,6 prosent fra oktober i fjor til oktober i år.
  • Eurokrisen svekker etterspørselen fra Europa. Eksporten til Vest-Europa har falt med 23,5 prosent på ett år.
  • Usikkerheten om statsgjeldsproblemene i USA og Europa svekker deres valuta og presser opp yenkursen.

Sterkere yen

Høyere yenkurs mot dollar og euro bidrar til å gjøre japanske varer dyrere i utlandet.

De nye handelstallene som ble offentliggjort onsdag svekket yen-kursen og er isolert sett en positiv nyhet for eksportindustrien.

Underskuddet vokser

Eksporten har på ett år falt med 6,5 prosent til 5150 milliarder yen (361 mrd. kr).

I samme periode falt importen med 1,6 prosent til 5699 milliarder yen (400 mrd. kr).

Underskuddet i utenrikshandelen fortsetter å vokse og utgjorde 549 milliarder yen (38,5 mrd. kr) ved utgangen av oktober.

Handelsunderskuddet har vokst hver måned i år bortsett fra februar og juni, skriver nyhetsbyrået Associated Press (AP).

Bilsalget rammes

Det er særlig eksporten av biler, TV og annen elektronikk som er hardest rammet.

Det japanske bilsalget utenfor hjemmemarkedet har falt med 12,4 prosent på ett år. Bileksporten til Kina har stupt med 82 prosent noe som tilskrives de kinesiske boikottaksjonene mot japanske varer og bedrifter.

I flere tiår har Japans store overskudd i utenrikshandelen skapt handelsproblemer med USA.

Utkonkurreres

Den perioden kan nå være over. Japansk eksportindustri opplever stadig hardere konkurranse fra andre asiatiske land som Sør-Korea, Taiwan og Kina som produserer elektronikk og andre varer mye billigere enn det japanske selskaper klarer.

Citibanks sjeføkonom i Tokyo, Murashima, mener de svake tallene for Japans økonomi legger ytterligere press på sentralbanken i landet om flere tiltak for å stimulere til ny vekst.

Trykker penger

Opposisjonspartiet, Det liberale demokratiske parti, har i valgkampen krevd økt pengebruk over statsbudsjettet og ytterligere lettelser i pengepolitikken.

Japans sentralbank har allerede senket renten praktisk tall til null.

I tillegg har banken i to omganger i gang åpnet for nye runder med billige lån til bankene som et tiltak for å øke investeringene i næringslivet og forbrukernes pengebruk.