• FARE FOR STREIK: - Våre medlemmer opplever at topplederne i forbundene er likegyldige til de krav vi har fremmet, sier Roald Kvamme, klubbleder for de ansatte i Arbeiderpartiet. FOTO: ØRJAN DEISZ

På kanten av streik

Streikeviljen er stor blant ansatte i arbeiderbevegelsens mange virksomheter. Meklingen for lønnsoppgjøret starter mandag og avstanden mellom partene er stor.