Langt fra Oslos holdeplasser og T-banestasjoner avgjøres nå den økonomiske skjebnen til selskapet som driver trikker, busser og baner i Oslo, Kollektivtransportproduksjon AS, KTP.

Selskapet risikerer i verste fall en smell i hundremillionersklassen dersom en langvarig rettsprosess i Brussel og Luxembourg ikke går KTPs vei. Og faren for at det går galt for bedriften med 3300 ansatte økte kraftig i januar: Da tok EU-kommisjonen til orde for at KTP må betale tilbake en ekstraordinær støtte Oslo Sporveier fikk fra eieren Oslo kommune for syv år siden.

Kommisjonens synspunkt kommer frem i et partsinnlegg til en sak i EFTA-domstolen i Luxembourg, som Aftenposten har fått tilgang til.

Det var angivelig underdekkede pensjonsforpliktelser som fikk Oslo kommune til å overføre 800 millioner kroner til Oslo Sporveier i 2004.

Konkurrenten

Men i 2006 klaget en liten busskonkurrent, selskapet Konkurrenten.no, på overførselen. Selskapet mente millionene var ulovlig statsstøtte, penger som blant annet ble brukt til prisdumping på bussruter til Sørlandet, der også Konkurrenten.no driver.

På grunn av klagen startet EØS-avtalens overvåkingsorgan ESA undersøkelser i saken. I fjor sommer konkluderte organet med at Sporveien hadde mottatt ulovlig støtte, men at KTP AS, som har overtatt gamle Oslo Sporveier, ikke trenger å betale dem tilbake.

Samtidig lukket ESA saken.

Konkurrenten.no anket denne henleggelsen inn for EFTA-domstolen, der saken nå ligger. Om domstolen sier seg enig i anken, må ESA ta opp saken til ny behandling.

Det kan bli dyrt: I forrige runde mente organet at 112 av de 800 millionene var ulovlig overført. Dette er andelen som gikk til Sporveiens datterselskap Sporveisbussene AS. Skulle ESA snu etter et nederlag i retten og kreve at pengene må betales tilbake, kan det komme krav om hele beløpet på 800 millioner kroner pluss renter, slik EU-kommisjonen mener, eller bare deler.

Taust

Dommen i Luxembourg kan få stor betydning i Oslos kollektivpolitikk. Likevel valgte Regjeringen å avstå fra å tale Norges sak for domstolen. Heller ikke KTP eller kommunen ba om å få si sin mening.

Det gjorde derimot EU. I sitt støtteinnlegg for Konkurrenten.no på 21 sider til EFTA-dommerne skriver kommisjonen at den «ikke deler» ESAs juridiske analyse på et avgjørende punkt: Den mener overføringen på 800 millioner kroner i 2004 må sees på som ny støtte, ikke videreføring av eksisterende statsstøtte. Forskjellen innebærer at pengene må betales tilbake, med renter.

EU-kommisjonen skriver rett ut at den «ikke finner antydning i saksdokumentene» til at overføringen i 2004 var eksisterende støtte.

Det lyktes ikke Aftenposten å få en kommentar til hvorfor EU mener hele beløpet på 800 millioner må betales tilbake fra EU-kommisjonen i går. Men Konkurrenten.nos advokat Jon Øyvind Eide Midthjell er meget fornøyd med EU-hjelpen.

— Kommisjonen bekrefter vår hovedpåstand om at ESA skulle ha behandlet dette som ny og ulovlig statsstøtte. Vi mener ESA er forpliktet til å kreve at den ulovlige statsstøtten betales tilbake og har derfor anlagt saken ved EFTA-domstolen, sier han.

Midthjell mener overføringene fra kommunen til Oslo Sporveier har gjort livet vanskelig for private selskaper.

— Det er snakk om et omfattende beløp som har gitt konsernet betydelige og urettmessige konkurransefordeler i en årrekke. Denne saken er viktig fordi den ulovlige støtten har påført de som eier og arbeider i konkurrerende selskaper stor økonomisk skade, selv om de driver virksomheten sin bedre enn KTP.

Nye runder

EFTA-domstolen har varslet en høring i ankesaken 13. april. Deretter kan dom falle til sommeren. Om saken til syvende og sist ender med at KTP må betale ut penger, vil det skape usikkerhet rundt kollektivgigantens økonomiske utsikter. Årsaken er at det juridisk sett er svært komplisert for Oslo kommune å skyte penger inn i KTP igjen, takket være de samme EU-reglene som nå kan koste selskapet millioner.