Mathall blir millionsluk

Mathallen som skal bygges på Torget blir forsinket og betydelig dyrere.