— Det er ingen reell konkurranse i Bergen slik som i Oslo. Både for kundene og løyvehaverne. Det forundrer meg hvis vi ikke får konsesjon, sier Hasnat Ahmad.

Han inntrer som daglig leder i Christiania Taxi Bergen, gitt at fylkeskommunen gir dem grønt lys til å etablere sentral om knappe to uker.

— Vi var førstevalget til 300 drosjeeiere i Oslo. Får vi lov til å starte sentral i Bergen, har vi ambisjoner om å tilknytte oss 50 drosjeløyver innen 2014, sier Ahmad.

Motsatt priseffekt

Allerede har Bergen Taxi, Bryggen Taxi, Norgestaxi Bergen, A-Taxi og Taxi 1 sentraler i Bergen.

Får Christiania Taxi innpass i Vestlandets storstue, blir det naturlig nok større konkurranse om kundene.

Teoretisk sett skal dette kunne presse prisene ned, men drosjemarkedet både i Bergen og Norge lever i sin egen verden, ifølge Forbrukerrådet.

Fagdirektør Anne Rygg varsler i stedet motsatt priseffekt.

— Jeg skulle ønske at dette ville kunne gi lavere priser og mer konkurranse, men underlig nok er effekten omvendt i taximarkedet. Etter at fri prissetting ble innført i byene, førte det til en langt høyere prising. Det er ekstraordinært sammenlignet med andre markeder, sier Rygg.

Ved utgangen av 2012 var det 694 drosjeløyver i Bergen.

SLIK ER FORDELINGEN:

Kilde: Hordaland fylkeskommune

Ønsker reorganisering

Slik drosjenæringen er organisert i dag, er det personer med drosjeløyve som sitter på den reelle makten i forhold til pris, mener Rygg.

De kan tilknytte seg flere sjåfører, noe som igjen betyr at bilen kan operere døgnet rundt. Deretter velger løyvehaveren en sentral å kjøre for.

— Den eneste operative konkurransen i taximarkedet er sentralenes konkurranse om løyvehaverne. De vil alltid tilknytte seg den sentralen som de får best betalt for pr. tur, og det er der konkurransen står. Sentralen som har flest biler på veien blir normalt også den mest attraktive, sier Rygg, som aller helst vil reorganisere hele drosjenæringen.

— Vi mener at man må bort fra løyvesystemet, uten å miste verdien av god tilgjengelighet, sier Rygg.

Vil være billig

Taxikalkulatoren til Norges Taxiforbund viser at du kan spare penger på drosje i Bergen.

For en tur fra Bergens Tidende i sentrum til NRK i Kanalveien på Minde en onsdag klokken 18, er det Bryggen Taxi med som er billigst med 253 kroner turen - både ved direkte- og forhåndsbestilling. Med sine 292 kroner er Taxi 1 den dyreste.

Fra holdeplass eller ved praiing er den samme turen billigst hos Bergen Taxi og Bryggen Taxi. Henholdsvis 211 og 212 kroner er kalkulatorens fasit. Dyrest er igjen Taxi 1, hvor turen koster 235 kroner.

Christiania Taxi har god erfaring med å presse pris, sier direktør Ståle Krabset.

— I Oslo er vi billigst på bestillingspris og konseptet med å være billigst vil vi videreføre i Bergen. Men hvilket område det blir på i Bergen, må vi se nærmere på, sier han.

P RISEKSEMPEL PÅ DROSJE I BERGEN:

Fra BT i sentrum til NRK på Minde, en onsdag klokken 18.

Bruk musepekeren over søylene for informasjon.

Kilde: Taxiforbundets priskalkulator

Forventer konsesjon

En uke før fylkeskommunen avgjør hvor vidt Christiania Taxi får konsesjon i Bergen eller ikke, kommer rådmannen med sin innstilling.

Selv er de sikre på at det skal gå veien med etablering.

— Vi forventer at vi får konsesjon, og vi gleder oss, sier Krabset.

Forretningsmodellen blir å tiltrekke seg sjåfører som allerede sitter på løyver. Men de utelukker ikke at de vil søke om egne drosjeløyver tilknyttet sentralen.