• SJØDEPONI: Omtrent slik vil det planlagte sjødeponiet på nordsiden av Førdefjorden se ut. Det skal ligge 300 meter under fjordens overflate. Havforskere bekymret for gyteområdene til kysttorsken.

Mer torsk enn før kjent ved planlagt sjødeponi

Havforskere fant en av de høyeste konsentrasjonene av torskeegg i Sogn og Fjordane i og rundt det planlagte gruvedeponiet i Førdefjorden.