Null dagpenger ved arbeidsledighet. Ingen lønn under sykdom de første 16 dagene. Når du er syk eller mister jobben er sikkerhetsnettet svært forskjellig for næringsdrivende og norske lønnsmottakere

— Selvstendige næringsdrivende har et dårlig sikkerhetsnett om de rammes av sykdom eller jobben skulle forsvinne. De må kjøpe seg til trygghet via forsikringer. Sammenligner vi med lønnsmottakere er denne gruppen er en slags pariakaste her til lands. Selv om de tar det meste av forretningsrisikoen selv, sier Agnes Bergo i det uavhengige rådgivningsselskapet Pengedoktoren.

Må se langt etter dagpenger

Næringsdrivende må for eksempel se langt etter dagpenger om jobben skulle forsvinne. Her vil en lønnsmottaker få utbetalinger som tilsvarer 62,4 % av full lønn, om de blir arbeidsledige. Full lønn regnes som seks ganger folketrygdens grunnbeløp (G). For tiden er 6G 475.000 kroner.

En litt lei influensa vil også bli kostbart for en som driver for egen regning. De første 16 dagene har en selvstendig næringsdrivende ikke lønn under sykdom. Etter 16 dager utbetaler det offentlige 65 % av lønn. En lønnsmottaker er i all hovedsak sikret full lønn i ett år gjennom folketrygden og tariffavtaler. Noen få er bare sikret via folketrygden og får då full lønn opp til 6 G.

- En selvstendig næringsdrivende må kjøpe seg en egen forsikring, eksempelvis gjennom NAV, for å ha en like god ytelse som vanlige arbeidstakere, forklarer Agnes Bergo.

Én fordel: Å være sin egen herre

I pensjonsspørsmål er ordningene heller ikke til de næringsdrivendes fordel, mener Agnes Bergo.

— Når det gjelder pensjonsopptjeningen i folketrygden, får både lønnsmottakere og næringsdrivende pensjonsopptjening av den lønnen som føres i selvangivelsen (personinntekten). Næringsdrivende får pensjonsopptjening av netto næringsinntekt, mens lønnstakere får det av bruttoinntekten.

— Den største pensjonsmessige forskjellen ligger imidlertid i tjenestepensjonen, altså pensjon fra arbeidsgiveren. Her fins det to ordninger, ytelsespensjon og innskuddspensjon. Alle statsansatte og mange privat ansatte har ytelsespensjon. Det regnes som den beste ordningen. For næringsdrivende er det et lovmessig forbud mot å etablere ytelsespensjon. Noen privat ansatte har innskuddspensjon og kan sette av inntil 8 prosent av inntekten. Næringsdrivende kan bare sette av fire prosent, forklarer økonomieksperten.

— Finnes det ingen fordeler?

— Det er kanskje selvråderetten som lokker. Det å være sin egen herre – å kunne velge retning, metoder og arbeidsplan – har absolutt en verdi, mener Agnes Bergo, som startet Pengedoktoren i 1988. Hun har aldri angret på at hun ga avkall på en fast lønnsslipp til fordel for en usikker tilværelse som gründer.