— Vi kan godt ta imot flere utenlandske studenter i Norge. Med tanke på krisen i Sør-Europa, er det viktig at Norge legger til rette for dette. Vi har et medansvar, selv om det ikke skal gå på bekostning av norske studenter og kvaliteten på studiene, sier Aasland til Aftenposten.

18.363 utenlandske studenter tok utdanning i Norge i fjor, ifølge departementet. Det utgjør åtte prosent av studentmassen.

Tallet på utenlandske studenter har økt med én prosent fra 2010, det vil si i underkant av 200 studenter.

Siden 2005 har tallene økt fra 11.772 til 18.363 i 2011.

Attraktivt i Norge

Aasland tror flere elementer gjør Norge til et attraktivt land for utenlandske studenter.

- Norge er et av få land som ikke tar skolepenger av studentene. Prinsippet om gratis utdanning mener vi er viktig, og det kan motivere utenlandske studenter til å komme hit, spesielt nå som det er krise i flere europeiske land. Norge oppleves som et trygt og godt land med høy livskvalitet, og vi er foreløpig ikke rammet av krisen, sier Aasland.

Hun peker også på at flere kurs er på engelsk, og at norske utdanningsinstitusjoner er kjent for studentvelferd.

Vil ikke rekruttere til bestemte fag

Norge har et stort behov for personer med kompetanse i realfag, særlig ingeniører og i tekniske bransjer. Aasland sier likevel det ikke er aktuelt å legge spesielt til rette for utenlandske studenter innen disse fagene.

— Regjeringen har ikke en rekrutteringspolitikk for spesielle fagområder når det gjelder utenlandske studenter. Men vi har blant annet jobbet med å forbedre godkjenningssystemet for utenlandsk utdanning, slik at for eksempel ingeniører med utdanning fra utlandet raskere får godkjent kompetansen sin i Norge, sier Aasland.

Følg Aftenposten Jobb på Facebook