Onsdag kunngjorde sentralbanksjef Øystein Olsen at styringsrenten settes ned 0,25 prosentpoeng. Mange er kritiske til avgjørelsen ettersom sentralbanksjefens årstale indikerte at renten ville holdes uendret fremover.

Storeng kommenterer om det var riktig å sette ned renten og hvilke konsekvenser dette vil få for folk flest.