— Vi må tilbake til 2004 for å finne tilsvarende lav sykefraværsprosent. Og ser man bare på det legemeldte fraværet, er dette det laveste nivået siden vi startet med sykefraværsstatistikken i 2001, sier arbeids- og velferdsdirektør Joakim Lystad.

Det legemeldte sykefraværet falt i samme periode fra 6 prosent til 5,4 prosent. Det egenmeldte sykefraværet er uendret og ligger på omtrent 1 prosent.

Andel graderte sykmeldinger øker imidlertid stadig, og ligger nå på 23 prosent. Økningen er noe større for kvinner enn for menn. Andelen langtidssykefravær øker også, mens det er nedgang i korttidssykefravær.Åtte av ti sykefraværstilfeller har en varighet på under åtte uker. Særlig nedgang i fraværet har det vært blant menn i bygg— og anleggsbransjen. Tallene viser også at nedgangen i legemeldt sykefravær har vært størst i privat sektor, og lavest i statlig og fylkeskommunal forvaltning.

(©NTB)