Lukoil, som har signalisert ønske om å samarbeide med Statoil på norsk sokkel, er allerede operatør og majoritetseier på West Qurna 2-feltet.

Oljefeltet sør i Irak regnes som ett av verdens største, og det var stor glede og stolthet i Statoil da selskapet i 2009 var med og vant budrunden om å utvikle det. Men siden har problemene med sikkerhet, byråkrati og lønnsomhet stått i kø.

De lokale stammefolkene føler seg fortrengt av utbyggingen, og er frustrert over at den ikke skaper verdier nok for lokalsamfunnet. I august i fjor førte dette til skuddveksling ved installasjonene. Statoil har tidligere gitt uttrykk for at tilstedeværelsen i Irak er sikkerhetsmessig svært krevende og at det er nødvendig med strenge tiltak.

— Salgsavtalen i sluttfasen

Nyhetsbyrået Reuters melder nå at Statoil ønsker å selge sin 18,75 prosents andel i feltet til Lukoil, og siterer en navngitt kilde hos irakske oljemyndigheter som bekrefter henvendelsen fra Statoil. Han sier at oljedepartementet i prinsippet ikke har noen innvendinger mot å godkjenne Statoils forespørsel om å få selge. Reuters siterer også en ledende, anonym kilde i iraksk oljeindustri som sier at avtalen om salg er i sluttfasen.

Ifølge Reuters sier kilder i oljeindustrien videre at Statoil en stund har vurdert å komme seg ut av Irak og heller øke sitt engasjement i mindre risikofylte områder som norsk sokkel og USA. Som kjent har Statoil allerede signalisert milliardinvesteringer i disse områdene fremover.

Taushet fra Statoil

De involverte selskapene er som vanlig ikke villige til å kommentere salgsplaner så lenge en avtale ikke er inngått. Pressetalsmann Bård Glad Pedersen i Statoil sier til Aftenposten at han ikke ønsker å kommentere det han kaller spekulasjoner om justeringer i selskapets portefølje. Han er heller ikke villig til å svare på om det kommer nyheter om Statoils Irak-engasjement under selskapets offentlige strategioppdatering i dag.

Lukoil, Statoil og et iraksk oljeselskap fikk tilslaget på West Qurna etter en auksjon der de tilbød å nøye seg med en betaling på 1,15 dollar pr. fat de produserer. Konsernsjef Christophe de Margerie i det franske oljeselskapet Total, som tapte budrunden med et tilbud på 1,72 dollar fatet, hevdet etter auksjonen til Reuters at Lukoil og Statoil ville slite med å dekke kostnadene, og at et bud på dette nivået ikke var forretningsmessig bærekraftig.

Det krigsherjede Irak produserer nå rundt tre millioner fat olje pr. dag, og forventer å øke dette med en halv million fat daglig i løpet av inneværende år. Landets oljeeksport er på to millioner fat pr. dag.