Boligprisene gikk opp med 0,5 prosent i februar.

Det er 7 prosent høyere enn boligprisene i februar 2011.

Med unntak av 2010, er det er den svakeste prisutviklingen i februar de siste seks årene.

— Samtidig er salgstakten den raskeste siden 2007, men dette gjelder i de store byene, sier leder Christian V. Dreyer i Norges Eiendomsmeglerforbund.

Korrigert for sesongvariasjoner var prisene uendret fra januar.

Det viser den månedlige boligprisstatistikken fra eiendomsmeglerbransjen som ble presentert torsdag, og som er utarbeidet av Pöyry for Eiendomsmeglerforetakenes Forening (Eff) og Finn.no.

Vendepunkt

Den årlige veksttakten har falt til 7 prosent fra 9,6 prosent i fjor høst.

Februarutflatingen kommer etter er kraftig prishopp på 4 prosent i januar.

Her var det eneboligene som økte mest, med en oppgang på over 7 prosent siden desember.

Normalt stiger prisene i februar, men med variasjoner mellom 0-3 prosent de siste fem årene.— Mye tyder på at vi har vært gjennom et vendepunkt hvor den årlige vekstraten nå er fallende, sier nestleder Leif A. Laugen i Eff.

Lik prisutvikling

Prisutviklingen har vært lik for de ulike boligtypene den siste måneden.

Prisen på eneboliger steg med 0,5 prosent, delte boliger steg med 0,4 prosent og leiligheter steg med 0,5 prosent.

Venter på salgsrush

Fremdeles er det få boliger til salgs og boligene selges raskt i storbyene.

Det tar omtrent like lang tid å selge en bolig i snitt som måneden før. Det tar 30 dager i snitt.

Raskest går boligsalget i Oslo, Bergen og Trondheim, med henholdsvis 14, 15 og 17 dager, mens det tar lengst tid i Østfold med 52 dager i snitt.

— Januar og februar er måneder hvor boligmarkedet ligger i påvente på et salgsrush som kommer i mars og april. Så vi venter nå økning på tilbudssiden, sier Laugen.

Prisepresset ligger i storbyene

— Vi er fortsatt inne i en periode med stigende priser, men at vekstraten dempes til et nivå som er mer forenlig med lønnsutviklingen, og dermed folks evne til å betjene lån, er positivt på sikt, sier Laugen.

Han sier Finanstilsynets innstramming av lånemulighetene kan ha gitt utslag i en flatere prisutvikling.

Også Obos-prisene flatet ut i februar, med tilnærmet like snittpriser som i januar.

— Det februartallene viser er at det er veldig stor forskjell mellom by og land. Prispresset ligger kun i storbyene, sier leder Christian V. Dreyer i Norges Eiendomsmeglerforbund.

Det er fremdeles Drammen som har opplevd størst prisvekst de siste 12 månedene, med 7 prosent, etterfulgt av Lillehammer, Stavanger og Sandnes.

Flere kjøpere i kø

Mye kan tyde på at det blir større press på kjøpersiden fremover.

Det nye BoligMeteret for februar, som er utarbeidet av Prognosesenteret for Eiendomsmegler1, viser nemlig at det er flere som vil kjøpe før de selger enn ved forrige måling før jul.

Man må tilbake til mai 2007 for å finne flere som vil kjøpe først.

Følg Aftenposten Bolig på Facebook