Få flere tips i disse JOBB-guidene:


Det er ikke alltid nødvendig å søke jobb i en annen bedrift for å få den karrieren du vil ha. Noen ganger kan du like gode muligheter på arbeidsplassen der du er.

I en større bedrift vil det naturlig nok være flere stillinger og prosjektarbeider tilgjengelig, som kan gi deg nyttig erfaring. Til gjengjeld er veien til toppen som oftest kortere i små bedrifter.

Les mer ved å klikke på punktene nedenfor.