• HVA MED RESTEN?: Feråsen borettslag og FAU ved Skranevatnet skole håper de kan presse Statoil til å gjøre mer for nabolaget og området utenfor byggeprosjektet. De stiller seg undrende til hvorfor Statoil og kommunen ikke tar mer hensyn til området rundt byggeprosjektet. FOTO: STATOIL

Naboer oppgitt over Statoil

Nærmeste nabo til Statoils gigantprosjekt på Sandsli er lei og oppgitt over byggarbeidet.