Anna Omvik (71) sitter på Byparken holdeplass og venter på Bybanen. På tavlen over henne, som skal vise nøyaktig når banen kommer, står det fire minutter. Etter seks minutter kommer den.

- Jeg forstår ikke tallene, er det ankomst eller avgang? Ofte er det jo ingen av dem som stemmer, sier Omvik, før hun går om bord på banen som skal ta henne hjem til Hop.

Vi undervurderte hvor vanskelig det kom til å være

Ole W. Mortensen, Bybanen Utbygger AS om sanntidssystemet

- Systemet er rett og slett for komplisert, sier Ole W. Mortensen i Bybanen Utbygger. Banens sanntidssystem, som kostet rundt 20 millioner kroner å bygge, skal vise passasjerer nøyaktig når banen går. Problemet er at det ikke alltid gjør det.

Samarbeider ikke

Sanntidssystemet har vært hjemsøkt av feil siden det startet. Mortensen forteller at sanntid først kom i drift i 2010. Bare noen måneder senere ble det tatt ut for å fikse opp i en rekke feil.

I 2011 ble sanntid igjen satt i drift, men også denne gangen ble det funnet flere feil. En del av dem ble fikset, men da bygge-trinn 2 åpnet, ble det igjen en økning av feil.

- Vi har rettet flere av disse, men fremdeles viser tavlene på holdeplassene av og til feil tid, sier Mortensen.

Problemene skyldes at flere forskjellige systemer fra ulike aktører må samarbeide for å vise riktig tid.

- Vi tenkte i utgangspunktet at det ville være lettest å la de forskjellige leverandørene selv installere teknikken som trengtes for å gi sanntidsinformasjon. Eksempelvis er det leverandøren av vognene som har satt opp GPS i dem, mens det franske firmaet Thales står for signal og teleanlegg. Dette fører til at flere forskjellige systemer må snakke sammen. Vi undervurderte hvor vanskelig det kom til å være, sier Mortensen.

Sanntidssystemet er bygd opp av utstyr langs traseen, GPS i vognene og et kontrollsenter som overvåker.

Mortensen forteller at problemene oppstår når en GPS i en av vognene gir upresis informasjon om hvor vognen befinner seg.

- Da må systemet ta et logisk valg av hvor banen er. Disse valgene blir innimellom feil, og feilen forplanter seg, sier han.

Det er heller ikke lett å fikse feilene.

- Vi har forsøkt å gjøre den daglige driften lettere med å gjøre forandringer. Men hver gang vi forandrer systemet, blir det mer komplisert for de andre aktørene å bruke det. Det fører igjen til nye problemer.

- Kunne valgt annerledes

Nå har selskapet bestemt seg for å bytte ut det gamle systemet. Å sette inn nytt teknisk utstyr er beregnet å koste mellom 15 og 20 millioner kroner. Det vil være i drift fra 2015.

- Vi prøver å gjøre utbedringer på det systemet vi har, men det vil stå feil tid på tavlene av og til, frem til vi får nytt system på plass, sier Mortensen.

- Kunne feilene vært unngått om dere hadde gitt alt ansvaret til én leverandør fra starten?

- Vi planla arbeidet nøye før vi startet utbyggingen av sanntidssystemet, og trodde løsningen vi hadde valgt var god. I ettertid ser vi at det er en del valg vi kunne gjort annerledes.

VISER FEIL: Bybanen Utbygger har satt opp tavler for å vise passasjerer når neste bane kommer, men det er ikke alltid tiden stemmer. Nå skal hele systemet byttes ut.
RUNE SÆVIG