Tildelingen skjedde uten konkurranse og kan være i strid med Lov om offentlige anskaffelser.

Dette er bare en av mange saker kontrollkomiteens leder Anders Anundsen (Frp) nå får på sitt bord. Stortingets kontroll— og konstitusjonskomité har forlengst åpnet sak og varslet gjennomgang av samtlige departementers utlysnings- og habilitetspraksis ved tildeling av tilskudd.

Bare Finansdepartementet og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) har til nå svart komiteen. Anundsen er fornøyd med svaret fra Finansdepartementet, som ikke forvalter noe særlig tilskudd i det hele tatt. Men han er ikke fornøyd med BLDs svar.

- Svaret fra BLD er altfor lite konkret. Jeg forventer at de redegjør for feil og regelbrudd og hvilke tiltak som er satt inn for å endre praksis, sier Anundsen. Han avventer nå svarene fra de andre

departementene, før han tar initiativ til at komiteen skal drøfte ytterligere spørsmål.

Åpen høring

Flere departementer har varslet at de vil levere sine svar i slutten av april. Det betyr at det vil gå ut i mai før komiteen kan gjøre opp status, stille nye spørsmål og ta stilling til hvem som skal innkalles til åpen høring, og når høringen kan avvikles.

- Det betyr at vi ikke blir ferdig med saken før sommeren, og det er synd, sier Anundsen.

I svarbunken vil om en måneds tid også svaret fra utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap) ligge. Støre vil også redegjøre for habilitetsspørsmålet i Tschudi-saken (se fakta).

— Basert på det vi vet i denne saken, er det beklagelig at Støre ikke har vurdert sin habilitet, og at han forsøkte å bortforklare at Felix Tschudi var tilskuddsmottager, kommenterer Anundsen.

Han sier komiteen også vil vurdere om Barents-pengene, potten Tschudi fikk penger fra, ble tilstrekkelig kunngjort overfor hele målgruppen.

Ikke kunngjort

Da stiftelsen Felix Tschudi er styreleder for fikk millionstøtte i 2008 ble midlene ikke kunngjort som en tilskuddsordning, hverken på UDs hjemmesider eller i nyhetstjenesten for Barentsområdet. Aftenposten brakte forrige uke intervju med en konkurrent til Tschudi Shipping Company som reagerte på dette.

På oppfølgingsspørsmål fra Aftenposten bekrefter UD at de mener å ha fulgt Statens økonomireglement om kunngjøring av tilskudd i 2008. Dette begrunner UD med at Barents-potten er omtalt i "offentlig tilgjengelige dokumenter som nordområdestrategien, budsjettproposisjoner og taler" og i nyhetsartikler i mediene.