Norges bank setter ned renten 0,25 prosentpoeng på dagens rentemøte.

Da den overraskende beslutningen ble kjent klokken 14, stupte kronekursen øyeblikkelig. I løpet av sekunder økte prisen for én euro fra 7,47 kroner til 7,54 kroner.

Vil holde inflasjonen lav

— Vedvarende lavkonjunktur ute og den sterke kronen bidrar til å holde inflasjonen lav og dempe den økonomiske veksten her hjemme. Derfor settes styringsrenten ned, sier sentralbanksjef Øystein Olsen, og legger til:

— Styringsrenten vil trolig holdes uendret ut året. Slik det ser ut nå, kan renten bli liggende lavt lenger enn tidligere anslått. Usikkerheten om den økonomiske utviklingen er stor, og vi har handlingsrom i pengepolitikken begge veier, sier sentralbanksjefen.

Øystein Olsen ser ikke bort i fra at dette kan føre til at boligprisveksten fortsetter oppover.

— Dersom dette fører til at publikum får lavere boligrenter så vil det normalt sett føre til høyere boligpriser, sier han.

Rentenedsettelsen kommer som en overraskelse.

Fortsatt utsikter til lav vekst

Selv om situasjonen i de internasjonale finansmarkedene har bedret seg noe etter årsskiftet, er det utsikter til lav vekst og lave renter lenge i de fleste industrilandene, melder Norges Bank.

Veksten i norsk økonomi holder seg oppe, men anslagene er justert noe ned. Kronen er sterk, og inflasjonen ventes å holde seg rundt 1,25 - 1,5 prosent ut året.

Analysene i Pengepolitisk rapport tilsier at det trolig tar flere år før inflasjonen er tilbake på målet.

Hovedstyret vedtok på møtet at styringsrenten bør ligge i intervallet 1-2 prosent i perioden fram til neste Pengepolitisk rapport legges fram 20. juni 2012, med mindre norsk økonomi blir utsatt for nye store forstyrrelser.

Da den overraskende beslutningen ble kjent klokken 14, stupte kronekursen øyeblikkelig. I løpet av sekunder økte prisen for én euro fra 7,47 kroner til 7,54 kroner.
SKJERMDUMP/NORDEA

Men rapporten presiserer: «Skulle usikkerheten avta og veksten og inflasjonen ta seg opp, kan renten bli satt opp. Motsatt kan en forverring av den europeiske gjeldskrisen eller andre store forstyrrelser føre til at renten settes ned. En vesentlig sterkere krone kan også føre til en nedgang i renten.»

Det har vært en betydelig nedjustering av de forventede styringsrentene internasjonalt.

— Det ser ut til at produksjonen i euroområdet kan avta i år og at veksten for Norges handelspartnere samlet blir nokså moderat. Det er samtidig utsikter til at styringsrentene hos våre viktigste handelspartnere vil holde seg svært lave enda lenger enn vi ventet i fjor høst, sier direktør Jon Nicolaisen.

Finansministeren: - Tar beslutningen til etterretning

Finansminister Sigbjørn Johnsen (Ap) sier at han nå merker seg at Norges Bank justerer ned prognosene for renteutviklingen.

— Jeg tar Norges Banks beslutning i dag om å redusere styringsrenten med 0,25 prosentpoeng, til 1,5 prosent til etterretning. Norges Bank peker i sin begrunnelse bl.a. på at vedvarende lavkonjunktur ute og den sterke kronen bidrar til å holde inflasjonen lav og dempe veksten i Norge. Norges Bank viser også til at rentene hos våre handelspartnere trolig vil være lave lenge, sier Johnsen i en pressemelding.

Han minner likevel om at det er viktig å forberede seg på renteøkning på sikt, selv om det nå ligger an til å bli en svært lav rente en god stund fremover.

— Etter hvert må vi imidlertid regne med at renten vil bli satt opp mot mer normale nivåer igjen. Det er viktig at husholdninger og bedrifter tar høyde for at renten skal opp når de tar beslutninger om kjøp av bolig eller andre investeringer. Også bankene har et viktig ansvar her, sier Johnsen.

Arbeidslivsorganisasjonen Norsk Industri mener dagens rentereduksjon fra Norges Bank var som forventet.

— Det er helt logisk. Dette vil ta noe av presset på den sterke kronekursen som har vært uholdbar over tid for industrien, sier Stein Lier-Hansen, adm. dir. i Norsk Industri i en pressemelding.

Fagforeningen Unio mener også beslutningen var riktig og advarer mot at bankene bruker anledningen til å tjene mer på utlån ved å øke sine marginer.

— Norges Banks rentenedsettelse er riktig og nødvendig. Nå må bankene vurdere å sette renta ned. Lav rente er avgjørende for å dempe effekten av den økonomiske krisen i Norge, sier Unio-leder Anders Folkestad.

Trodde ikke på renteheving

Aftenposten har i forkant av møtet vært i kontakt med sjeføkonomene i åtte banker og meglerhus. Ingen av dem trodde på forhånd at vi kom til å se en endring i renten. To av dem sa de tror den første renteøkningen kommer i desember i år, fem tror den kommer i første kvartal neste år og én sa «1. halvår 2013» som tidsangivelse.

De mener sentralbanksjef Øystein Olsen står overfor en vanskelig avgjørelse når han setter renten. På den ene siden burde renten settes opp for å hindre at folk låner for mye. På den andre siden burde han sette den ned slik at kronen svekkes og eksportbedriftene får mer igjen for varer de selger til utlandet.

Sentralbanksjefen bekrefter at rentefastsettelsen har vært en vanskelig beslutning.

— Det er en krevende situasjon med svært ulik økonomisk utvikling ute og hjemme, sier han.

I midten av desember satte banken ned styringsrenten med hele 0,5 prosentpoeng. Rentemøtene er seks ganger i året, mens nye prognoser blir lagt frem tre ganger i året.

Norges Bank har laget en film som dokumenterer hvordan de fastsetter renten. Se filmen her.