EFTA-domstolen opprettholder konkurransedommen mot Posten Norge, men gir selskapet en rabatt for å ha ventet syv år på at EFTAs overvåkningsorgan ESA skulle ferdigbehandle boten.

Posten anket i 2010 en bot på 12,89 millioner euro fra ESA for å ha hindret konkurranse i «Post-i-butikk»-markedet.

«EFTA-domstolen setter Posten-boten til 11,112 millioner euro, gir ESA medhold i selve vedtaket», skriver ESAs informasjonsdirektør Trygve Mellvang-Berg i en SMS til Aftenposten.no. Han fulgte domsopplesningen i Luxembourg onsdag.

11,112 millioner euro tilsvarer 83,7 millioner kroner med dagens kurser.

Posten er i tillegg dømt til å betale sine egne saksomkostninger, samt 75 prosent av omkostningene både til ESA og konkurrenten Schenker, som var selskapet som i sin tid klaget på konkurransebruddene.

Fikk 13 mill. i rabatt

Boten reduseres med 1,8 millioner euro fordi ESAs saksbehandlingstid har vært svært lang. Ifølge dommen fra EFTA-domstolen tok saksbehandlingen i ESA mer enn syv år, nærmere sagt 86 måneder, før boten ble ilagt i juli 2010. Det er altfor lenge, ifølge domstolen.

ESA ville derfor redusere boten med én million euro, tilsvarende 7,5 millioner kroner. Men domstolen økte venterabatten til 1,8 millioner euro, som er drøye 13 millioner kroner.

Hindret konkurranse

ESAkonkluderte med at Postens «post-i-butikk»-avtaler hindret konkurrenter i å slippe til i butikkene til kjeder som NorgesGruppen, ICA og Shell. Konkurrentene fikk dermed ikke bygget opp et nettverk av utleveringssteder rundt om i landet.

Posten Norge ba om at EFTA-domstolen skulle annulere ESAs vedtak eller i det minste redusere boten vesentlig. Posten har ment at konkurrentene kunne velge blant flere tusen andre utleveringssteder for pakkepost i Norge.

Men EFTA-domstolen slår klart fast at Posten måtte ha skjønt at eksklusivitetsavtalene ville gjøre det vanskeligere for konkurrenter å komme inn på markedet. Dermed blir ESAs vurdering stående.

ESAmener Postens konkurransehindre gjorde pakkelevering fra postordre og netthandel dyrere enn nødvendig for forbrukerne.ESA tok saken etter en klage fra den tyskeide konkurrenten Schenker i 2002. I tillegg til kjempeboten, venter et erstatningsoppgjør i norske domstoler. Der vilESAeller EFTA-domstolens konklusjoner veie svært tungt. Schenker krever mer enn 500 millioner kroner i erstatning.

— Skuffet over dommen

Posten mener fortsatt ikke at de gjorde noe galt ved å kreve enerett for «Post-i-butikk», men aksepterer EFTA-domstolens bot på 83,6 millioner kroner.

– Jeg er skuffet over EFTA-domstolens avgjørelse og tar den til etterretning, men er fornøyd med at ESA-boten er redusert, sier konsernsjef Dag Mejdell i Posten Norge AS til NTB.