— Irans myndigheter må vise at atomprogrammet ikke tjener militære hensikter. Sanksjonene er et kraftfullt signal til Irans lederskap, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap) om de nye reglene, som trådte i kraft 6. juli.

Også petrokjemiske produkter rammes av transport- og importforbudet, men det vil fortsatt være tillatt for selskaper som har penger til gode i Iran, som for eksempel Statoil, å motta betaling i form av olje.

Samtidig strammes eksisterende handelsforbud inn. I tillegg til de nye reglene, består Norges sanksjoner mot Iran nå av fire vedtak i FNs sikkerhetsråd og EUs siste sanksjonsvedtak.

Innstrammingen kommer fordi Iran ikke har etterlevd pålegg fra FNs sikkerhetsråd, og at landet ikke har samarbeidet fullt ut med Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA).

— Norge står sammen med EU om skjerpede sanksjoner mot Iran, samtidig som USA og andre land også skjerper sine tiltak, sier Støre.