Husholdningenes innenlandske bruttogjeld utgjorde 2318 milliarder kroner ved utgangen av august, opp fra 2307 milliarder kroner måneden før, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Tolvmånedersveksten var 7,1 prosent frem til utgangen av august. Det er uendret fra måneden før.

Norske familier fortsetter altså å ta opp nye lån i samme fart som før, til tross for at medier, banker og økonomer varsler at renten vil stige i årene fremover. Styringsrenten i Norges Bank, som danner mye av grunnlaget for renten på boliglån, er nå på 1,5 prosent. Boliglånene koster nå fra 3,5 prosent og oppover. Det er unormalt lavt. Norges Bank mener selv at styringsrenten vil passere 3 prosent innen to år. Det tilsier en rente på 4-5 prosent, som er nærmere et normalnivå.

Publikums samlede innenlandske bruttogjeld (K2) utgjorde 4002 milliarder kroner ved utgangen av august, opp fra 3994 milliarder kroner. Dette inkluderer husholdninger, ikke-finansielle foretak (vanlige bedrifter) og kommunene.

Veksten i publikums samlede innenlandske bruttogjeld var på 6,8 prosent for siste tolv måneder ved utgangen av august, ned fra en tolvmåneders vekst på 6,8 prosent ved utgangen av juli.

FS00045539.jpg
Kallestad, Gorm/NTB scanpix