De store, internasjonale oljeselskapene har gjort 55 oppkjøp til en samlet verdi av rundt 70 milliarder kroner. Statoil står for over en tredjedel av den totale verdien, skriver Stavanger Aftenblad.

Hvert kvartal lager Statoil en oversikt, der selskapet sammenligner sine resultater med konkurrenter.

Foruten Statoil er de andre selskapene som er med i undersøkelsen Eni, BG, Shell, Total, Chevron, BP, ExxonMobil og ConocoPhillips.

Tallene viser at i løpet av de siste 12 månedene er det Statoil som har brukt mest penger på oppkjøp av disse selskapene.

Statoil har brukt 5 milliarder dollar, eller rundt 29 milliarder kroner, på oppkjøp. Mesteparten av dette var verdien på skiferoljeselskapet Brigham Exploration som Statoil betalte 24,5 milliarder kroner for.

Veldig aktive

Til sammenligning har bare ett av de andre selskapene i undersøkelsen vært i nærheten av å bruke så mye penger på oppkjøp de siste 12 månedene. Totalt er det gjort 55 oppkjøp i perioden til en samlet verdi av rundt 70 milliarder kroner. Statoil står altså for over en tredjedel av den totale verdien.

— Vi har vært veldig aktive, og vi har solgt mye og kjøpt en del. I fjor gjorde vi 10 transaksjoner på norsk sokkel, for eksempel. Dette handler om å putte penger der strategien vår er, og det går på å rendyrke profilen vår, sier økonomi- og finansdirektør i Statoil Torgrim Reitan i et intervju med Aftenbladet.

I tillegg har selskapet også vært en aktiv selger. Gjennom børsnotering og etter hvert salg av bensinstasjonselskapet Statoil Fuel & Retail har selskapet realisert totalt over 20 milliarder kroner. De siste 12 månedene har Statoil solgt for 4,9 milliarder dollar, eller rundt 28 milliarder kroner.— De siste 6-7 årene har vi jobbet hardt med å bygge en ryddig portefølje, og vi har solgt oss ut av nedstrømsaktiviteter som kjemikalier, shipping og Statoil Fuel & Retail. Vi har også solgt eierandeler til Centrica for å optimalisere porteføljen på norsk sokkel, sier Reitan.

Totalt har de ni selskapene i undersøkelsen i løpet av de siste 12 månedene gjennomført 80 salg til en samlet verdi av over 370 milliarder kroner. Det er dermed gjort mer enn fem ganger så mye salg som kjøp det siste året. Mer enn en tredjedel av totalen stammer fra ConocoPhillips sin børsnotering av nedstrømsaktiviteten gjennom selskapet Phillips 66.

En helt annen liga

— Vi vet hva vi skal gjøre, og dette gir oss en helt annen ro. Vi får tid til å tenke langsiktig, og å bruke tid og penger på leting. Det vil vi fortsette med både i Norge og internasjonalt. Samtidig vil vi hele tiden lete etter muligheter til å justere porteføljen for økt vekst, bedre risikoprofil og lønnsomhet for selskapet totalt sett, sier Reitan.

Torgrim Reitan mener at kjøp og salg er en ganske vesentlig del av det å drive et oljeselskap, og at Statoils aktivitet viser at selskapet er i en helt annen liga nå enn for 40 år siden da selskapet ble stiftet.

- Vi deltar ikke i et norgesmesterskap lenger, men i verdensmesterskapet. Vi har vist en endringsvilje, og vi gjør ting nå som ikke har blitt gjort før, sier han.

Statoil har mye penger på bok. De har redusert gjeldgraden fra 25 prosent til 13 prosent på mindre enn to år, og har god likviditet (kontanter). Standard & Poor’s har en høy kredittvurdering på selskapet (AA-), noe som betyr at dersom Statoil ønsker å ta opp lån, vil de være i stand til å få gode avtaler.Likevel er Reitan forsiktig med å si at oppkjøpstrenden vil fortsette.

— Det å kjøpe og selge eiendeler for lønnsom vekst og realisering av verdier er en naturlig del av Statoils strategi.

- Men vi har nå en solid posisjon til å nå våre vekstambisjoner innen 2020. Vi investerer 18 milliarder dollar, eller rundt 100 milliarder kroner, i år i å utvikle de prosjektene vi holder på med. Vi jobber med 150 prosjekter, og vi jobber med å få de til å skje. Det krever store investeringer, sier han.

— Oljeprisen har de siste årene variert fra 17 til 147 dollar per fat, og det sier noe om usikkerheten. Et godt selskap må være i stand til å seile gjennom stormen. Vi ser 30 år fram i tiden, så vi må kunne se gjennom det som skjer nå. Balansen er sterk for å være forberedt, for verden kan gå flere veier, sier Reitan.

- Vi er en del av løsningen

Foruten oppkjøpet av Brigham Exploration, som er et selskap som utvinner olje på ukonvensjonelt vis, har Statoil også kjøpt seg inn i oljesand i Canada og skifergass i USA.

Utvinningsmetodene har fått sterk kritikk fra miljøvernere.

Likevel mener Reitan at det er viktig at Statoil blant annet bruker penger på å kjøpe seg opp i disse områdene. — Vi tar klimautfordringene svært alvorlig og vi ser på oss selv som en del av løsningen. Vi har allerede vist at vi kan spille en positiv rolle i utvinningen av ukonvensjonelle ressurser, sier han.

— I løpet av de neste 20 årene vil middelklassen i verden øke til 5 milliarder mennesker. De trenger energi og de trenger transport. Vi ønsker alle fornybare kilder velkommen, men olje og gass er her for å bli. Det betyr at det som Statoil gjør blir veldig viktig.