Professor Rolf Bjerkvig ved Universitetet i Bergen, og senteret han leder, mottar 16 millioner kroner av stiftelsen. Bjerkvig forsker på kreft i hjernen.

— Dette er rett og slett fantastisk og en unik tildeling i norsk sammenheng. Jeg ble målløs da jeg fikk beskjeden i går. Det betyr umåtelig mye for laboratoriet vårt å få en slik anerkjennelse, sier han.

Bjerkvig er tilknyttet Institutt for biomedisin, som er en del av Det medisinske fakultet ved Universitetet i Bergen.

- Hva betyr en slik tildeling for forskningen din?

— Det gir oss en ny dimensjon. Vi får økt mulighet til å bringe forskningsresultatene inn til klinisk utprøving og til bruk i nye behandlingsmetoder. Hovedformålet er å finne nye behandlingsmetoder for pasienter med hjernesvulst.

Samarbeid med Haukeland

Professoren har jobbet med hjernekreft siden studiedagene tidlig på 1980-tallet. Med seg på laboratoriet har han rundt 40 kolleger.

- Hva skal de 16 millionene brukes til?

— For det første gjør det oss i stand til å lønne nøkkelpersonell som vi ellers ikke hadde hatt midler til. Dernest vil pengene bidra til at vi får overført vår viten og forskning til klinikkene.

UiB har tett samarbeid med nevrokirurgisk avdeling og onkologisk avdeling ved haukeland Universitetssykehus.

Har delt ut 240 millioner

De to andre medisinske sentrene som har fått penger av stiftelsen og som nå kan kalle seg K.G. Jebsen-senter, ligger i Tromsø og Oslo.

Til sammen har stiftelsen delt ut 224 millioner kroner til 14 medisinske forskningsgrupper gjennom senterordningen, som ble etablert i 2010.

— Tildelingene skjer på bakgrunn av grundige kvalitetsvurderinger foretatt av en internasjonalt sammensatt ekspertgruppe. De 14 K.G.Jebsen-sentrene utgjør derfor noen av de sterkeste medisinske forskningsmiljøene i Norge, sier Kåre Rommetveit, daglig leder i Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen.

Til minne om skipsrederen

Rommetveit legger til at stiftelsen ønsker å bidra til et skikkelig forskningsløft, slik at fremragende medisinsk forskning raskere kan komme pasientene til gode.

— I tillegg til bevilgningene fra stiftelsen får hvert senter også en betydelig tildeling fra egen institusjon, sier han.

Stiftelsen er opprettet for å hedre minnet om skipsreder Kristian Gerhard Jebsen og hans innsats for norsk og internasjonal skipsfart og næringsvirksomhet.

Den ble etablert av Aud Jebsen med familie i 2009. Stiftelsen har en tilsiktet varighet på inntil 30 år og hadde ved årsskiftet en egenkapital på knappe én milliard kroner.