- Presses til å sette karakter

Elevene har så sterke rettigheter at enkelte får karakter til tross for veldig høyt fravær, mener Gro Paulsen i Norsk Lektorlag.

Publisert: Publisert:

BEVISST SINE RETTIGHETER: - Elevene har fått individuelle rettigheter som gjør at de kan opptre på en måte som ødelegger for andre, sier Gro Paulsen, leder i Norsk Lektorlag. AKRIVFOTO: KRISTER SØRBØ

Trond Nygard-sture

Lektorlaget ser også en tendens til at en liten gruppe elever med skyhøyt fravær får fortsette på skolen.

— Vi kjenner til at elever med over 50 prosent fravær likevel får karakterer, sier Paulsen.

Paulsen mener en del lærere blir utsatt for press.

Les også

[No available link text]

— Lærere opplever press både fra elever, foreldre, skoleledelse og skoleeier om sette karakterer på elever de selv mener de ikke har grunnlag for å vurdere. Skoleledelse og nivåene over ønsker en pen statistikk. Ingen ønsker frafall, sier hun.

- Tilraner seg oppmerksomhet

Også Utdanningsforbundet har fått rapporter om at elever med skyhøyt fravær likevel får fortsette på skolen og får vitnemål.

— Det er bekymringsfullt. Skal lærere ha en sjanse til å gi en helhetlig vurdering må de ha et bedre grunnlag enn resultatet fra prøver, sier Evy Ann Eriksen, leder for kontaktforum for videregående i Utdanningsforbundet.

Paulsen mener dette blant annet skyldes at elevene har fått så sterke rettigheter. Og er bevisst dem.

— Det er positivt på mange måter. Men hovedproblemet er at de ikke har hatt en tilsvarende bevisstgjøring sine plikter. Elevene har fått individuelle rettigheter som gjør at de kan opptre på en måte som ødelegger for andre. En enkelt elev kan tilrane seg mye spesialbehandling, oppmerksomhet og skape mye forviklinger, mens de som oppfører seg godt får mindre oppmerksomhet. Balansen er ikke god. Regelverket gjør det vanskelig å sanksjonere det nærmest naturlige ungdomsopprøret i denne aldersgruppen, sier Paulsen.

Skal delta aktivt på skolen

Lederen for lektorlaget tror konsekvensene er at vi får en dårligere skole, mindre motiverte lærere og lavere kvalitet på mange av elevene som skal ut videre i arbeidslivet eller studier.

— Ungdommen må lære seg å stå opp om morgenen og sove om natten, og delta i det faglige og sosiale fellesskapet på skolen, slik at de blir i stand til å møte arbeidslivets krav.

Elevenes plikter er blitt sterkere presisert i nye forskrifter. Der slås det fast elevene skal møte opp og delta aktivt i opplæringen.

Både Utdanningsforbundet og lektorlaget er opptatt av at læreren må få støtte fra skoleledelsen.

Sms til foreldrene

— Vi ser at noen skoler følger veldig godt opp fraværet med gode tiltak. Andre skoler har ikke noen felles strategi, slik at lærerne blir veldig alene om oppgaven, sier Evy Ann Eriksen.

Eriksen ønsker seg tett oppfølging av den enkelte elev med høyt fravær på alle skoler. Hun oppfordrer også skoler til å benytte seg av de praktiske og enkle grep som finnes, og gir et eksempel:

— En skole har et system at når elevens fravær blir registrert elektronisk, går det automatisk en tekstmelding til foreldrene om at de ikke har møtt til timen.

Har elevene for sterke rettigheter? Si din mening under!

Publisert: