• BEVISST SINE RETTIGHETER: - Elevene har fått individuelle rettigheter som gjør at de kan opptre på en måte som ødelegger for andre, sier Gro Paulsen, leder i Norsk Lektorlag. AKRIVFOTO: KRISTER SØRBØ

- Presses til å sette karakter

Elevene har så sterke rettigheter at enkelte får karakter til tross for veldig høyt fravær, mener Gro Paulsen i Norsk Lektorlag.