Les også:

Det er kampen om tilbakebetalingen av 30 milliarder kroner til Storbritannia og Nederland etter at den islandske nettbanken Icesave gikk over ende i 2008 som utløste utenriksministerens raseri i et ellers gemyttlig EFTA-møte i Reykjavik.

Engasjert utenriksminister

EFTAs overvåkningsorgan ESA blandet seg i forrige måned inn i saken med et brev til Island. Der slås det foreløpig fast at Island er forpliktet til å betale pengene og at ESA vil bringe saken inn for EFTA-domstolen dersom ikke pengene legges på bordet.

Og da Sanderud skulle presentere ESAs gjøren og laden for EFTA-møtet torsdag, kokte det over for den islandske utenriksministeren Össur Skarphedinsson. Han mener Sanderud bommer totalt i sin omtale av Icesave-saken.

Skarp ordveksling

— Han gikk over streken. Han insinuerte at islendingene ikke vil betale. Det er totalt feil. Hvis det er noen i verden som ikke burde brukt de ordene, er det fyren som skal være rettferdig og uten fordommer, lederen for ESA.

- Det var en veldig skarp ordveksling mellom meg og Sanderud i morges, innrømmer utenriksministeren.

— Vulkan

Sanderud svarer med å kalle Skarphedinsson for en vulkan.

- Ordene dine må ha falt utenriksministeren tungt for brystet?

— Det var en liten lokal vulkan. Jeg vet ikke om asken har lagt seg ennå. Det får være hans sak.

— Vi mener at det her er et brudd på direktivet som er ment å beskytte innskyterne. Island har ikke betalt tilbake til England og Nederland. Vi mener at det er et ansvar for den islandske staten å gjøre det. Så langt har de ikke gjort det. Det er vår sak, det er det som i mitt innlegg var hovedpoenget, sier Sanderud.

Fastlåst

Forhandlingene mellom Island, Storbritannia og Nederland om en Icesave-avtale har stått fullstendig i stampe siden islendingene stemte ned et fremforhandlet avtaleforslag i en folkeavstemning 6. mars.

Vranglåsen så lenge ut til å stanse Islands tilgang på kriselån fra Det internasjonale pengefondet og de nordiske landene, men med støtte fra Norge i kulissene greide islendingene til slutt å få grønt lys i Pengefondets styre.

EU-problemer

Icesave saken kan skape flere problemer når Island skal forhandle om EU-medlemskap, dersom Storbritannia og Nederland setter seg på bakbeina. Skarphedinsson sier Island er godt tatt i mot av EU-landene, selv om de to Icesave-motpartene har gitt uttrykk for sin frustrasjon.

— Jeg regner ikke med at det blir noen formelle problemer med medlemskapet som følge av Icesave-saken. Men jeg lever i den virkelige verden og jeg hører hva de sier, så jeg skjønner at det kan komme opp.

- Vi er kanskje små, og kanskje få, men vi har mange gode venner. Spesielt nordmenn og svensker. Vi har sterke overtalelsesevner. Det kunne du se i Pengefondet. Alle sa det var mot alle odds å komme igjennom på grunn av motstanden fra Storbritannia og Nederland, men vi gjorde det likevel.