• MÅ I FENGSEL: Geir Atle Sjøberg, tidligere admin-istrerende direktør i Aker Drilling. FOTO: Ove Olderkjær

Må 45 dager i fengsel

Tidligere Aker-topp Geir Atle Sjøberg trodde at reglene for innsidehandel ikke gjaldt obligasjoner.