Orkla-konsernet, hvor Rimi-gründer Stein Erik Hagen styreleder og hans familie er største eier, omsatte for 61 milliarder kroner i fjor. Det er en vekst på drøye 6 prosent, men ikke nok til å holde konsernet i pluss. Selskapet gikk med 923 millioner kroner i underskudd.

Selve driften gikk med et overskudd på nesten 3 milliarder kroner.

I dette ligger inntekter fra salg av kjente merkevarer som Kims potetgull, Nidar sjokolade, truser fra Pierre Robert, Zalo og frossenpizza Grandiosa.

Sitter fast i REC

Det var altså finanspostene som trakk kraftig ned.

Orkla eier omtrent 40 prosent av solcelleselskapet REC, som har falt som en stein på børsen. REC-aksjen var verdt over 200 kroner pr. stykk i 2008. Onsdag ble den omsatt for 5 kroner og 35 øre. Orkla har ønsket å selge seg ut av selskapet, men det har vist seg vanskelig å finne en kjøper.

-For øyeblikket er det vanskelig. derfor vil vi heller hjelpe Rec i deres arbeid med forbedringer og strukturelle endringer, sier Wiggen.

Orkla satser også på å selge det svenske aluminiumsselskapet Sapa innen to-tre år.

-I Sapa ser vi en god utvikling i Nord-Amerika. I profilvirksomheten i Europa er vi ikke fornøyd. Her vil det bli omfattende restruktureringer, sier Wiggen under presentasjonen torsdag morgen.

Mer skal selges

Treforedlingsselskapet Borregaard har hatt en sterk utvikling.

-Vi håper å selge Borregaard i løpet av året, sier Wiggen.

Også en stor del av aksjeporteføljen skal selges, selv om noe er litt mer krevende å få solgt.

Orkla har identifisert en rekke områder innen Orkla Brands hvor de ønsker å vokse.

-Men vi skal ikke bare vokse, vi skal ha en lønnsom vekst, sier Wiggen.

Orkla skal blant annet inn i det indiske markedet for ferdigmat.

Fornøyd med merkevarene

Selskapet selv kaller resultatene for selve driften «tilfredsstillende».

— På tross av krevende markeder er det tilfredsstillende å se at Orkla Brands opprettholder sine sterke markedsposisjoner i Norden samtidig som de gjennom prisøkninger har kompensert for økte råvarepriser. Vi er også godt fornøyd med at de iverksatte tiltakene i Russland nå gir resultater, sier konsernsjef i Orkla Bjørn M. Wiggen i børsmeldingen.

Wiggen trekker spesielt frem kraftig vekst i selskapets russiske satsning etter sommeren.

Orkla har det siste året solgt unna eiendeler i høyt tempo, totalt verdt 4,5 milliarder kroner. Strategien er å bli et rendyrket merkevareselskap, og da passer ikke investeringer i solcellebransjen og panteautomater så godt.

-Vi fortsetter arbeidet med å øke satsingen på merkevarer, sier Wiggen.

Han sier at det har vært et utfordrende år, men at det har vært et godt år for merkevareselskapet Orkla Brands.

Her har de klart å øke prisene i takt med prisøkningen på råvarene.

Hagen casher ut mer

Pengene for salg av eierandeler i Elkem og Tomra er blant annet brukt til å prøve å kjøpe hele malingsprodusenten Jotun, som Orkla eier 42,5 prosent av i dag. Men familien som har eid resten av Jotun i en årrekke, ville ikke selge til prisen Orkla tilbød.

Orkla betalte ut utbytte til aksjonærene på til sammen 7,5 milliarder kroner i fjor. To tredjedeler av dette var ekstraordinært utbytte.

Orkla foreslår å betale ytterligere 2,5 milliarder kroner i utbytte før sommeren.

For Hagen og hans familie, som eier rundt 24 prosent av selskapet, vil disse utbyttene bety omtrent 2,4 milliarder kroner i løpet av drøye 12 måneder.

Aksjen falt 4,3 prosent i løpet av den første halvtimen på Oslo Børs torsdag morgen.

Mindre kjeks

Regnskapet for fjorårets siste kvartal, som ble levert torsdag morgen, viser en omsetning på 15 milliarder, litt med fra samme periode i 2010.

Nedgangen skyldes spesielt svakt desembersalg i Norden. Lilleborg, Sætre og Panda hadde en svak salgsutvikling i tillegg til utfordringer i egen verdikjede. Samtidig jobbet råvareprisene mot Orkla

Også Seigmenn-fabrikken Nidar gjorde det dårligere enn i fjor, med lavere salgsvolum enn ventet.

Resultatet for kvartalet ble 533 millioner i pluss, en tredjedel av overskuddet fra tilsvarende periode året før. Deler av nedgangen i kvartalsresultatet kan imidlertid forklares med at Orkla solgte sitt hovedkontor på tampen av 2010, og dermed kunne notere seg en éngangsgevinst på 200 millioner kroner.

Kvartalsresultatet er omtrent 12 prosent dårligere enn forventet, ifølge SIX Estimates og E24.

Orkla-aksjen falt drøye 21 prosent i fjor, men har steget drøye 8 prosent siden nyttår.

Fjerde kvartal Hele året
Orkla ASA 2011 2010 2011 2010
Driftsinntekter 15.216 15.884 61.009 57.338
Driftsresultat 592 1813 2945 4222
Resultat før skatt 533 1811 -923 20
I millioner kroner