Forhandlingene mellom NHO Reiseliv og hotell— og restaurantansatte organisert i Fellesforbudet brøt sammen fredag formiddag, opplyser Fellesforbundet i en pressemelding.

- Viste liten interesse

— Vi måtte bare gi opp å finne en forhandlingsløsning. Arbeidsgiverne har vist liten interesse for å finne konstruktive løsninger på våre krav, og derfor fant forhandlingsdelegasjonen ut at eneste løsning for oss nå er å bringe Riksmekleren inn, sier Fellesforbundets forhandlingsleder Clas Delp.

Kravene fra Fellesforbundet ble overlevert til NHO Reiseliv 27. mars, og forhandlingene har pågått siden.

Frykter oppsigelser

I følge NHO har Fellesforbundet alt for høye forventninger til årets oppgjør, spesielt sett i lys aav den høye kronekursen og finansuroen i Europa.

‒ Reiselivet idistrikts-Norge er hardt presset økonomisk. Vi kan ikke innfri Fellesforbundetshøye forventninger til årets lønnsoppgjør. Vi frykter oppsigelser, nedleggelserog i verste fall enda flere konkurser, sier forhandlingsleder Jostein Hansen iNHO Reiseliv i en pressemelding.

Hovedkravene for de hotell- og restaurantansatte var de samme som for frontfagene, og innebærer blant annet krav til et lønnsoppgjør som skal sikre medlemmer økt kjøpekraft, krav til lønnet omsorgspermisjon ved fødsel og et spesielt løft for lavtlønte.

Hovedforhandlingene i de såkalte frontfagene, som representerer industriarbeidere, strandet 28. mars. Nå ender også oppgjøret for hotell- og restaurantansatte på Riksmeklerens bord.