Selskapet skriver i en børsmelding at det er det fortsatt svake markedet for produksjon av wafer som gjør at det igjen er nødvendig å kutte ytterligere ved produksjonanlegget i Glomfjord.

REC har det siste året vært rammet av fallende priser og etterspørsel. Totalt er nå 1000 av 1260 ansatte enten permittert eller sagt opp, melder E24.

Nytt kutt i lang rekke

I slutten av november varslet REC en reduksjon i produksjonen på 60 prosent ved anlegget på Herøya, og i oktober ble det klart at 700 mister jobben som følge av en beslutning om å legge ned deler av produksjonen i både Narvik, Glomfjord og på Herøya.

— Vi har et betydeling antall ansatte som i dag er permittert, og det er ingen tvil om at situasjonen i markedet fortsatt er veldig krevende. I tillegg er første kvartal generelt preget av mindre aktivitet som følge av sesongvariasjoner. Det er bakgrunnen for at vi nå har redusert produksjonen 50 prosent, sier konserndirektør John Andersen jr. til Aftenposten.no.

- Hvor realistisk er det at de som nå er permittert vil komme tilbake på jobb i løpet av 2011?

— Vi vil vurdere situasjonen fortløpende, og vi kommer til å jobbe med å utvikle muligheter i markedet som kan bidra til at vi kan starte opp produksjonen igjen. Men vi må se forbedringer i pris og volum før det er aktuelt, sier Andersen.

Ser stabilisering av prisene

- Hvordan er markedsutsiktene nå?

— Vi har sett de siste ukene en viss stabilisering i spotprisene på wafer, etter at vi i 2011 så en nedgang på 70 prosent. Men det er for tidlig å konkludere med at det betyr at markedet har snudd. Jeg tror vi må litt lenger ut i året før vi kan vurdere dette skikkelig, sier Andersen.

I børsmeldingen understrekes det at RECs produksjon i Singapore og i Moses Lake i USA fortsatt går som normalt.