Finansminister Sigbjørn Johnsen har ordet på pressekonferansen etter OECDs ministermøte i Paris. Han beklager seg litt over alle forkortelsene i internasjonal politikk, skriver Aftenposten.

— Jeg har tenkt på om vi kunne klart oss med bare en forkortelse. Jeg ble inspirert av Elvis som hadde forkortelsen TCB - Taking Care of Business. Jeg vil foreslå TCP for Taking Care of Politics. Det kan også stå for Taking Care of People, sier Johnsen.

Det var overgangen til å snakke om kampen mot ungdomsledigeten i Europa. Det har vært et sentralt tema på ministermøtet, og OECD vedtok en handlingsplan.

Politiske tiltak

Johnsen mener handlingsplanen var det viktigste som kom ut av ministermøtet der han var formann.

— Kan Europas ledige ungdommer vente ny konkret politikk etter dette møtet? - Land med høy ungdomsledighet bør gå nøye gjennom sine statsbudsjett for å se om det er mulig å flytte penger over til utdanningen av ungdom. Slike programmer er tiltak som har vist seg å virke, sier han.

Bedrifter trenger folk

Johnsen vil også styrke lærlingeordningen og yrkesutdanningen og satse på et bredt samarbeid mellom myndighetene og partene i arbeidslivet.

— Hvis vi ser ut over Europa er det mange høyt utdannede unge uten arbeid. Samtidig er det mange bedrifter som trenger kompetent og høyt utdannet arbeidskraft. Så det dreier seg også om å knytte sammen disse to sidene i arbeidslivet, sier han.

VISER VEI: En av Bruce Springsteens linjer forteller at det gjelder å ta store sprang i tillit til egne evner for å få ting gjort.
NTB SCANPIX

Johnsen tror ikke kampen mot ledigheten bare er et spørsmål om nye tiltak.— Det handler også om å bruke eksisterende tiltak som har vist seg å virke, og å lære av det som er "beste praksis", sier han.

- Hva forventer du og dine kolleger at ungdom skal gjør for å klare seg i arbeidslivet?

— Det er viktig at ungdom er tydelige på hva de vil. Så får vi som foreldre gi dem god veiledning i livet. Jeg har møtt mye europeisk ungdom. Det er jo en enorm vilje til å ta tak i sin egen situasjon, men de ber om at vi hjelper dem på veien.

Rock i OECD

På den fine middagen for ministrene onsdag kveld var Johnsen vert. Rollen benyttet har til å fremføre refrenget i Bruce Springsteens «Leap of faith» mellom rettene.

En av Springsteens linjer forteller at det gjelder å ta store sprang i tillit til egne evner for å få ting gjort.

- Har rock en rolle å spille i internasjonalt økonomisk samarbeid?

— Ja, det mener jeg. Rocken har beveget oss fremover. Ta for eksempel Springsteens tekster om håp, skuffelser og følelser hos vanlige kvinner og menn i Amerika. Musikken har enorm tyngde.

- Er du fornøyd med hvordan du har fått brukt rock her på møtet?

— Jeg har bidratt så godt det er. Når du sitter og prater, så må du også lage noen bilder som gjør at folk husker det budskapet du har. Da er det ålreit å vende seg til Elvis, for eksempel. sier Johnsen.