Sperret veien til Yahoo!

I mer enn tolv timer endte nettsurfere som søkte Yahoo.com og Microsoft.com opp hos nettstedet MyDomains.com. Nettstedet skylder på en teknisk tabbe.