• STYRES MER UTENFRA: - Norge er blitt mer avhengig av utviklingen rundt oss. Det krever økt internasjonalt samarbeid, men dessverre ser vi at tendensene både i Europa og USA går i retning av økt nasjonalisme og isolasjon, sier statsminister Erna Solberg. FOTO: Henriette Dæhli

Spår ti år med omstilling og magrere tider

– Etter tyve år med en helt uvanlig vekst i levestandard, må nordmenn vente seg minst ti år med omstilling og magrere tider, sier statsminister Erna Solberg til BT.