ESA gir grønt lys for momsfritak på el-biler i to år til

EØS-tilsynet ESA har i dag konkludert med at fortsatt momsfritak på elektriske nullutslippsbiler i ytterligere to år, er i tråd med EØS-mål om miljøvern.

Elbiler er i dag fritatt for merverdiavgift.
Publisert Publisert
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

Tidligere i år ba regjeringen ESA-myndigheten om lov til å forlenge skatte- og avgiftsfordeler for elbiler.

Elbiler er i dag fritatt for merverdiavgift, et fritak som også gjelder for leasing av elbiler og omsetning av batterier til elbiler.

Nå har ESA konkludert med fortsatt momsfritak på elektriske nullutslippsbiler i ytterligere to år. Dette kommer i siste liten, ettersom fritakene for elbiler utløper ved årsskiftet.

– Det er veldig gledelig. Det er et viktig tiltak for at elbiler skal bli noe for alle og for at vi skal klare å kutte nok klimagassutslipp. Det er også viktig at dette kom nå før Stortingsvalget neste år, slik at det ikke vil avhenge av hvem som sitter i regjering, sier Generalsekretær Christina Bu i Norsk elbilforening.

– Vi har gitt innspill til regjeringen med gode begrunnelser for hvordan elbilpolitikken fungerer, slik at de har levert inn en sterk søknad, sier hun.

Generalsekretær Christina Bu i Norsk elbilforening er fornøyd med to nye år.
Vil forlenge elbil-fordeler

– En mulighet vi bør benytte for nye områder

EØS avtalen tillater at statsstøtte kan anvendes for å fremme miljøverntiltak med slik insentiveffekt. ESA finner tiltaket i tråd med norske og EØS-mål om å redusere klimagassutslipp.

ESA godkjente først Norges fritak for merverdiavgift for elektriske nullutslippsbiler i 2015. I 2017 godkjente ESA en forlengelse frem til slutten av 2020. ESA tillater i dag at momsfritaket forlenges ytterligere to år, frem til slutten av 2022.

Seniorrådgiver Benjamin Strandquist i miljøstiftelsen Bellona mener det er flott at ESA igjen bekrefter at norsk elbilpolitikk er viktig.

– Samtidig må vi understreke behovet for at våre politikere raskest mulig enes om noen prinsipper for elbilenes skatte- og avgiftsmessige fremtid. En eventuell innfasing av avgifter må tas stegvis over tid og kommuniseres i god tid i forveien, sier Strandquist.

– Dette viser at det er mulig å få gjennom fritak i EØS-regelverket, en mulighet vi bør benytte langt mer strategisk fremover på nye områder. Det er ikke bare personbiler som etter hvert er egnet for elektrisk drift med batterier eller hydrogen, men også lastebiler, båter, maskiner, tog og kanskje fly på sikt, sier han.

Sanner vil ikke love momsfritak for elbiler etter 2021
Publisert