Svensker om ny norsk spillelov: – Mangler forståelse for verden vi lever i

Et lovforslag har på nytt avdekket de skarpe skillelinjene i synet på norsk spillpolitikk. Noen slakter forslaget. Andre applauderer det.

Lotteritilsynet har anslått at rundt 250.000 nordmenn spiller hos utenlandske selskaper. Dette er ikke ulovlig, men det er forbudt å markedsføre selskapenes tilbud i Norge.
Publisert Publisert
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

Norge går motsatt vei enn den våre naboer har tatt. Enhetsmodellen – altså spillmonopolet – skal styrkes. Tiltakene som skal verne Norsk Tipping og den norske modellen, strammes til.

– Vi får flere og mer effektive verktøy i kassen, sier direktør Atle Hamar i Lotteritilsynet.

Tilsynet får en slags «politimyndighet». Adgangen til sanksjoner og inspeksjoner blir utvidet. Lovbrudd kan gi bøter.

Det legges ikke skjul på målet: å holde utenlandske aktører borte fra det norske markedet.

– Bakgrunnen er fremveksten av utenlandske selskaper som retter seg mot det norske markedet, forklarer Kulturdepartementet.

Toppsjefen i Kindred Group, Henrik Tjärnström, har sendt et 39 siders langt svar til forslaget om ny pengespillov i Norge. Selskapet står blant annet bak merkenavnet Unibet.

Håpet på lisens – raljerer med ny lov

Nordmenn la igjen 3,4 milliarder kroner på spillene til utenlandske nettkasinoer, viser en rapport fra 2017.

Den nye loven virker derfor som en rød klut på de største utenlandske aktørene på det norske markedet, som Kindred Group, Betsson Group og Comeon.

Selskapene er i stor grad eid av skandinaver. I flere år har de ønsket en lisensordning i Norge, lik den som er i Danmark. Men de har aldri fått politisk gjennomslag for dette.

I høringssvarene til lovforslaget bruker de tre selskapene krasse ord. Svenskeide Kindred Group, som står bak merkenavnet Unibet, mener forslaget mangler forståelse for den verden vi lever i.

«Kulturdepartementet fastslår bastant, uten underliggende eller bekreftende dokumentasjon, at en monopolordning er en mer ansvarlig pengespillmodell enn en lisensordning», skriver selskapet i sitt 39 sider lange svar.

Carlsens klubb: – I utakt med tiden

Blant dem som uttrykker misnøye mot forslaget, er også sjakklubben Offerspill. Denne klubben tok verdensmester Magnus Carlsen initiativet til. Klubben sponses av Kindred Group med 4 millioner kroner over to år.

Sjakkmesteren Magnus Carlsen tok initiativet til sjakklubben Offerspill. Den sponses av Kindred Group. Carlsen er selv å se i reklamefilmer for ett av deres merkenavn.

Klubben mener det legges opp til svært betenkelige innstramninger med en modell som etter klubbens syn er i utakt med tiden vi lever i.

«Vi opplever at norske myndigheter ikke ønsker å ta inn over seg at vi lever i 2020, i et av verdens mest demokratiske og moderne land, der teknologien de siste 10 årene har løpt mye raskere enn monopolet», skriver sjakklubben i sitt høringssvar.

Ønsker «kraftfulle virkemidler» velkommen

Men det mangler ikke på støtte til lovforslaget blant de rundt 100 høringssvarene. Mens de som har en fot i spillbransjen, er sterkt kritiske, har forslaget støtte blant dem som arbeider med spilleavhengighet. Det samme gjelder de som er avhengig av støtte fra Norsk Tipping og Norsk Rikstoto.

Blant disse finner vi Actis. Rusfeltets samarbeidsorgan er positiv til de aller fleste endringene som foreslås. Organet mener at de vil bidra til at politikken blir mer robust.

«Den nye loven gir de relevante myndigheter nye kraftfulle virkemidler til å slå ned på pengespill uten tillatelse», mener Actis.

Actis og generalsekretær Pernille Huseby mener hensynet til dem som sliter med spilleavhengighet, må settes først.

Lovforslaget får også støtte fra Akan, som arbeider med spillproblemer i arbeidslivet. Også LO, Norges idrettsforbund, Nasjonalforeningen for folkehelsen støtter forslaget. Det samme gjør Blå Kors.

«Utfordringen må møtes med et sterkere vern av dagens modell, ikke ved å åpne for dem som i dag bryter loven for å få tilgang til det norske markedet», mener Blå Kors.

Flere norske idrettsstjerner har profilert utenlandske selskaper. Her er John Carew under innspilling av en reklamefilm rettet mot det norske markedet.

Både støtte og motstand til «varseltrekant»

Norske gamblere kommer vil legge merke til loven. Hvis lovforslaget blir vedtatt, vil det komme opp et varsel på nettsidene til utenlandske spillselskaper. Dette skal fortelle brukere at de går inn på en side som tilbyr spill som ikke er tillatt.

Påbudet er et av de mest omdiskuterte tiltakene i den nye loven. Organisasjonen IKT Norge mener en «varseltrekant» er problematisk. Det vises til et nedfelt prinsipp om at internettleverandører som for eksempel Telenor og Nextgentel ikke skal holdes ansvarlig for hva som formidles over nett.

Samtidig er det andre aktører, som Norges idrettsforbund, som mener at det ikke er nok med et varsel. De foreslår at sidene blokkeres.

«Det faktum at det er mulig å omgå en slik blokkering er etter Nifs syn ikke noe godt argument for ikke å lovfeste den», mener idrettsforbundet.

Mener loven er innenfor EØS-retten

Siste ord er neppe sagt selv om loven skulle bli vedtatt. Både Betsson Group og Kindred Group mener loven er i strid med EØS-avtalen. Det samme gjør Comeon.

«Med Nav-skandalens påtalte EØS-brudd friskt i minne, bør Norge være ytterste forsiktige med å vedta en lov der det hersker så stor tvil om lovligheten», skriver Kindred Group.

Men så langt har spillmonopolet stått seg juridisk. Kulturdepartementet viser til to avgjørelser i Efta-domstolen på begynnelsen av 2000-tallet samt én i Oslo tingrett i fjor.

– Domstolene har akseptert at pengespill er en sektor preget av moralske, kulturelle og religiøse hensyn, og at pengespill kan utgjøre en risiko for spilleproblemer og kriminalitet, ifølge departementet.

Publisert