Norske myndigheter vurderer å stanse russisk oppkjøp av Bergen Engines

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) har varslet Rolls-Royce om at norske myndigheter vurderer om det planlagte salget av Bergen Engines skal stanses. – Saken har topp prioritet.

Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over to år gammel

På en pressekonferanse i Stortingets vandrehall tirsdag sa justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) at de varslet Rolls-Royce om utviklingen mandag kveld.

– Dette er en alvorlig sak som flere departementer har jobbet med over lengre tid. Vi er nå på et punkt hvor vi har funnet at det er stor usikkerhet knyttet til nasjonale sikkerhetsinteresser. Da plikter vi å gjøre noe med det og rydde usikkerheten av veien, sa hun.

Statsråden understreket at hun ikke vet hva konklusjonen blir, da den har flere sider, blant annet knyttet til det forsvarspolitiske både nasjonalt og med våre allierte.

Hun sa at det er en alvorlig beslutning de har fattet, som de har brukt noe tid på, da det knapt finnes eksempler på noe tilsvarende.

– Vi kommer til å trenge tid til å avklare denne saken videre. Den vil selvsagt ha topp prioritet i flere departementer, sa Mæland.

Ber om å få redegjøre for Stortinget

I en uttalelse på regjeringens sider skriver hun følgende:

– Regjeringen har de siste månedene undersøkt denne saken grundig, og det kan ikke utelukkes at et salg av Bergen Engines AS til TMH Group kan medføre en risiko for nasjonale sikkerhetsinteresser. Det er derfor behov for å ta en pause i denne prosessen for å fremskaffe et tilstrekkelig faktagrunnlag for å vurdere overdragelsen.

Motorer fra Bergen Engines brukes både i norske kystvaktskip, i det norske etterretningsskipet «Marjata», og marinen til en rekke allierte, deriblant USA.

Tirsdag ber statsråden også om å redegjøre for det planlagte salget i Stortinget.

– Det har vært mye oppmerksomhet i det politiske miljøet og media om denne saken. Jeg ber derfor Stortinget om å få gi en muntlig redegjørelse om problemstillingen med bruk av økonomiske virkemidler til sikkerhetstruende virksomhet og hvordan sikkerhetsloven kan brukes til å motvirke dette, sier Mæland.

Les også

Derfor er salget av Bergen Engines så kontroversielt

– Bevisst på at utenlandske investeringer kan være en trussel

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet, som også er ansvarlig for sikkerhetsloven.

Bergen Engines har ikke vært underlagt sikkerhetsloven og har ikke leverandørklarering eller sikkerhetsavtale med Forsvaret.

Men selv om Bergen Engines per i dag ikke er underlagt sikkerhetsloven, utelukker ikke det bruk av ulike deler av sikkerhetsloven i denne saken, opplyser departementet.

Bergen Engine-salget: – Her har regjeringen iverksatt en stor snuoperasjon

– I saker som denne vil det alltid være noen elementer som ikke kan diskuteres i det offentlige rom. Regjeringen jobber nå for å kartlegge alle forhold rundt det mulige salget av Bergen Engines, sier Mæland.

Forsvarsdepartementet, som frem til denne uken var dem som har uttalt seg i saken, har tidligere åpnet for å bruke den såkalte sikkerhetsventilen i sikkerhetsloven, paragraf 2–5, til å stanse salget.

Arbeidet med å integrere den nye kjøperen med Bergen Engines startet kort tid etter at TMH International ble annonsert som kjøper i februar.

Justis- og beredskapsdepartementet forutsetter nå at eventuell kunnskapsoverføring i tilknytning til selskapsgjennomgang (due diligence) og beslektet aktivitet stanses inntil regjeringen har kartlagt alle forhold rundt det «mulige salget».

– Vi ønsker å ha en åpen økonomi som gjør det attraktivt for utenlandske aktører å investere i Norge. Samtidig er vi bevisst på at utenlandske investeringer kan være en trussel mot nasjonale sikkerhetsinteresser. Den sikkerhetspolitiske situasjonen gjør at vi må følge ekstra godt med på utenlandske investeringer i strategiske sektorer, sier Mæland.

Les også

Bergen Engines-handelen: – På tide at alle forsvarsvenner nå står frem og ber regjeringen snu

Russiske eiere

Bergen Engines produserer motorer som i hovedsak brukes til skip eller til strømgenerering på land.

To av de største eierne bak TMH Group, som vil kjøpe motorfabrikken, er de russiske oligarkene Iskander Makhmudov og Andrej Bokarev.

Bekymringene rundt salget av Bergen Engines handler blant annet om at et russisk-kontrollert selskap får ansvar for vedlikehold på norske militærskip.

Ståle Ulriksen, forsker ved Sjøkrigsskolen, har pekt på at faren for hacking kan øke hvis russiske eiere står bak vedlikeholdet.

Det er også frykt for en teknologioverføring til Russland. Russlands største produsent av krigsskip, United Shipbuilding Corporation, ønsker å samarbeide med Bergen Engines-kjøper TMH om et nytt dieselmotorprogram.

Bergen Engines skal også levere motorer til de tre nye kystvaktskipene våre. De første motorene er allerede montert.

Publisert: