Regjeringen møter stengte dører hos butikkeierne i Bergen sentrum i spørsmålet om søndagsåpent. 89 prosent sier nei til å gjøre søndagen til normal handledag. Bare syv prosent av de spurte hilser søndagsåpent velkommen.

— Dette handler egentlig om verdier og hvilket samfunn vi vil ha. Vi trenger en annerledes dag. For meg fremstår forslaget om søndagsåpent som billig og fattigslig, sier Bjørn Olsen, medeier i spesialforretningen Rezepten AS.

Taper velgere

Han har sendt henvendelser til Høyre for å understreke hva han mener.

— Jeg er veldig overrasket over at forslaget kommer fra Høyre som skal være et verdiparti. Og at de velger å kaste verdien av en pausedag i uken overbord. Jeg tror de vil tape mange velgere med dette forslaget, sier Bjørn Olsen.

Han ser ingen grunn til å holde søndagsåpent.

— For oss som bedrift betyr dette ikke nødvendigvis så mye. Vi ser ingen grunn til å holde åpent, med mindre vi skulle bli pålagt det av Bergen Sentrum for å sørge for at sentrum kan konkurrere med kjøpesentrene, sier Bjørn Olsen.

Mindre penger

«Det er en spiral som til slutt ender i mer arbeid for mindre penger - for alle», heter det i en av kommentarene som butikkeierne har lagt igjen i undersøkelsen som viser at det knapt er noen som vil ha søndagsåpent av dem som driver butikk i Bergen sentrum.

— Undersøkelsen bekrefter at det er stor motstand mot et generelt søndagsåpent blant de som driver butikk i Bergen sentrum. Forslaget fører til at de som driver spesialforretninger vil få økte kostnader uten at det er utsikt til større omsetning, sier Steinar Kristoffersen, daglig leder i Bergen Sentrum AS.

Moteforretningen Vincci er litt mer delt i synet på søndagsåpent.

— Vi skulle gjerne ønske å holde åpent på søndager i turistsesongen. Vi har god omsetning på tilreisende til Bergen, og det ville vært en fordel å kunne holde åpent på søndager fra juli til midten av september. Men ellers i året er det ikke ønskelig for vår del, sier daglig leder Yngve Hansen i Vincci AS.

— Hvorfor ikke?

- Se deg om selv i Bergen sentrum på en tirsdag. Det er få mennesker da, og enda mindre på søndag, sier Yngve Hansen.

Mangler arbeidskraft

Undersøkelsen viser også at halvparten av de spurte mener det vil bli vanskeligere å skaffe arbeidskraft som kan jobbe på søndag. Flere regner med at en større andel av søndagsarbeidet vil falle på erfarne/kunnskapsrike medarbeidere.

«Fordi de fleste butikker med litt selvrespekt ikke bare kan putte inn «hvemsomhelst» på jobb, så det vil falle på de som allerede kan sine ting», heter det i en av kommentarene som butikkeierne har sendt som en del av undersøkelsen.

Sentrum i skvis

Steinar Kristoffersen mener det sier seg selv at bysentrene vil bli taperne dersom det åpnes for generell søndagshandel.

— Om handlemønsteret skulle endre seg er det grunn til å tro at konkurransefordelen kjøpesentrene har med gratis parkering bare vil forsterke utviklingen. Det blir spesialforretninger i byene og butikker på bygden som blir taperne, sier Kristoffersen.

- Er det ikke litt rart at de som lever av kundene er i mot å holde mer åpent for publikum?

— For dem handler det om at dette forslaget vil gjøre det dyrere å drive butikk og mange av våre medlemmer svarer at søndagsåpent til slutt vil resultere i høyere priser, sier Steinar Kristoffersen.