• BONUS: Adm. dir. i Sparebanken Vest, Jan Erik Kjerpeseth (til v.) og direktør for risikostyring, Frank Johannesen, får egenkapitalbevis til en verdi av mer enn 670.000 kroner i bonus. Seks andre i toppledelsen får også egenkapitalbevis i bonus. FOTO: EIRIK BREKKE

Sparebanken Vest med millionbonus

Får verdipapirer til en verdi av 1,8 millioner kroner i bonus.