Vil stanse søk i skattelistene

Datatilsynet vil kreve en endring av forskriften om publisering av skattelister. Årsaken er at internett har åpnet for en bruk av listene som etter Datatilsynets mening er uakseptabel.