Anslår «opp mot 500» oppsigelser etter elsparkesykkel-forskriften

Voi-sjefen sier de har et langsiktig perspektiv, men utelukker ikke at bransjen kan miste flere hundre jobber. Konkurrenten Tier anslår at det kan dreie seg om 500 oppsigelser.

KRAFTIG REDUKSJON: Byrådet i Oslo vil kutte dagens 25.000 elsparkesykler i hovedstaden til 8.000.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

Tirsdag vedtok Oslo-byrådet at de om lag 25.000 elsparkesyklene i Oslo skal reduseres til 8.000 – likt fordelt mellom alle aktører med tillatelse.

Med dagens antall aktører blir det et sted mellom 600 og 700 elsparkesykler per bedrift, anslår aktørene. For de aller største selskapene kan det i første omgang medføre en nedskalering på nærmere 80–90 prosent.

Tyskeide Tier Mobility Norway er blant selskapene som nå får kjenne på driften at byrådet krever lik fordeling mellom aktører i hovedstaden. De frykter at Oslo snart vil ligne Madrid, hvor rundt 25 aktører kjemper om det samme markedet, og flere allerede har måttet gi seg.

Pressesjef Julia Sandstø sier til E24 at det allerede er klart at nedskaleringen, for deres del, vil ligge på rundt 90 prosent av elsparkesyklene. Det vil i tur gå ut over arbeidsplasser.

– På grunn av reguleringen i Oslo går dette ut over arbeidsplasser over hele landet, fordi vi også må gjøre prioriteringer andre steder, sier Sandstø.

Les også

Oslo nattestenger sparkesykler fra klokken 23

Hun anslår at opp mot 500 arbeidsplasser nå kan stå i fare som følge av den kommende forskriften.

– Det kan bli 500 oppsigelser av unge mennesker, i en pandemi som ikke er over, først og fremst i Oslo, sier Sandstø.

Aktørene har flere ganger tidligere fremhevet at reguleringen kan være i strid med EØS-lovgivning, men ingen av dem har så langt bekreftet at de vil gå til rettslige skritt mot Oslo kommune, ei heller Tier.

– Det har vi ikke tatt en vurdering på ennå, sier Sandstø.

Utelukker ikke hundrevis av oppsigelser

Hos Voi velger norgessjef Christina Moe Gjerde å ha et langsiktig perspektiv, skriver hun i en e-post til E24. Hvor stor nedskalering de står overfor, er derfor ennå ikke avgjort.

– Dette er umulig å si ettersom reguleringen gir lite, eller ingen, forutsigbarhet når alle utleieaktører som søker får tildelt likt antall elsparkesykler av de 8.000. Om det er tre eller 30 utleieaktører som søker, kan det være skjebnesvangert for flere. I Madrid har vi sett at utleieaktører har gått konkurs eller frivillig trukket seg fra markedet, og det vil også skje i Oslo, skriver hun.

KRITISK: Vois norgessjef Christina Moe Gjerde er sterkt kritisk til Oslo Kommunes nye regulering av sparkesykkelbransjen.
Les også

Vois reaksjonstest hindrer likevel ikke tilgang til elsparkesyklene

Samtidig tror Gjerde og Voi at reguleringene vil lette med tiden, og sier det derfor er for tidlig å slå fast om Voi må gjøre endringer internt.

– Det er et stort maskineri rundt elsparkesykler, inkludert underleverandører. Det er for tidlig å si noe konkret, men vi utelukker ikke at det kan forsvinne flere hundre jobber i bransjen og blant underleverandører med den nye reguleringen.

Heller ikke Voi varsler noen rettslige skritt mot kommunen og byrådet, understreker Gjerde.

– Nei, det er ikke prioritert nå, så det blir feil å skrive. Nå jobber vi med å kartlegge hvordan forskriften som den står påvirker virksomheten vår, noe som beviselig er krevende nok i seg selv når vi ikke vet om vi skal ha 200, 2.000 eller 8.000 elsparkesykler.

– Som omtalt i media tidligere er beslutningen om taket på 8.000 en politisk beslutning fra byrådet, og ikke basert noen utredning eller analyse. Dette kan være i strid med EØS-rettslige krav til rettferdiggjøring av restriksjonene som foreslås innført med forskriften ikke er overholdt, slik som vi også skrev i vårt høringssvar.

Les også

Bolt stenger elsparkesykler på nattestid i helgene

EN TIL OVERS? Sparkesykkelselskapene har flokket til Oslo, og enkelte knutepunkter i hovedstaden har det tidvis florert med sparkesykler.

Bird: – På tide

Også hos konkurrenten Bird må det skje ting internt i den norske virksomheten etter at byrådet vedtok den nye forskriften. Senior public policy manager Jonas Lefebure forteller at de har aktivitet i såpass mange byer at maksbegrensningen i Oslo ikke vil føre til store problemer.

– Vi vurderer internt hvordan vi skal nedskalere. Vi er aktive i en del markeder i Norden, for eksempel Sverige, så vi ønsker å se hvordan vi best skal flytte på flåten.

Selskapet besluttet tidligere i sommer å begrense sin tilstedeværelse i Oslo til 2.000 elsparkesykler. Dermed blir ikke høstens nedskalering like brutal som for noen av de andre.

– Oslo er ikke en by som trenger 30.000 elsparkesykler, sier Lefebure.

Bird er, i likhet med aktøren Bolt, ikke like negativt innstilt til den kommende forskriften. Snarere tvert imot.

– Det er på tide å få på plass denne forskriften. Vi har etterlyst regulering fordi mikromobilitet er et viktig tilbud, som må skje i samsvar med lokalbefolkning og myndigheter. Reglene fantes ikke før nå, og vi er glade for forskriften, selv om det ikke er alt vi er enige i, sier han, og trekker frem nattestengingen.

– Vi applauderer forskriften og skal respektere den. Den er langt fra perfekt, men det er en opplæringsprosess både for oss, byen og politikerne.

Publisert: