Sykdomsalarm i Hardangerfjorden

Den fryktede laksesykdommen ILA (infeksiøs lakseanemi) er oppdaget i et oppdrettsanlegg i Hardangerfjorden.

Publisert: Publisert:

VARSLER OPPDRETTSNABOER: – Alle som ferdes og driver aktivitet i området må vise nødvendig aktsomhet, slik at risiko for spredning av sykdommen blir minimal, er meldingen fra samfunnskontakt Kjetil Hestad i Lingalaks. Foto: Roar Christiansen

Nå har Mattilsynet båndlag anlegget Nebbo i Kvinnherad som er eid av selskapet Lingalaks.

Andre oppdrettsanlegg i Hardangerfjorden er varslet om mulig smittespredning.

For to år siden måtte oppdrettsselskapet Bolaks destruere 23.000 laks etter utbrudd av ILA på anlegget Nystølvågen i Fusa. Ifølge selskapet gikk en millioner laksemålitider tapt som følge av sykdommen.

Denne gang er det selskapet Lingalaks som selv melder om sykdomstilfellet.

Samfunnskontakt Kjetil Hestad sendt i morges ut melding om at analyseselskapet Pharmaq Analytiq kvelden før hadde bekreftet ILA-viruset i sjøanlegget.

– Vi har nå fullt fokus på tiltak for at smitten ikke sprer seg, og har kontaktet alle fartøy og personer som har vært på lokaliteten den siste tiden. Alle som ferdes og driver aktivitet i området må vise nødvendig aktsomhet, slik at risiko for spredning av sykdommen blir minimal, skriver Hestad i meldingen.

Seniorinspektør Cecilie Ihle i Mattilsynet sier at prøver nå sendes videre til Veterinærinstituttet for undersøkelse.

– Bekreftes sykdommen her, settes det i gang nye tiltak. Det utarbeides egne forskrifter og området blir en overvåkningssone, sier Ihle.

Etter utbruddet hos Bolaks gjorde Mattilsynet vedtak om at fisken måtte avlives og destrueres på stedet. Smittefare gjorde at fisken ikke kunne fraktes bort i brønnbåt.

I Chile har ILA vært et omfattende problem, og ført til kollaps for hele oppdrettsnæringen.

Kina har innført forbud mot import av norsk laks fra områder med ILA-smitte, noen som spesielt har rammet produsenter i Sør-Trøndelag, Nordland og Troms.

Publisert: