• VARSLER OPPDRETTSNABOER: – Alle som ferdes og driver aktivitet i området må vise nødvendig aktsomhet, slik at risiko for spredning av sykdommen blir minimal, er meldingen fra samfunnskontakt Kjetil Hestad i Lingalaks. FOTO: Roar Christiansen

Sykdomsalarm i Hardangerfjorden

Den fryktede laksesykdommen ILA (infeksiøs lakseanemi) er oppdaget i et oppdrettsanlegg i Hardangerfjorden.