Barnehagebarn tjener mer

Jenter som gikk i barnehage på 1970- tallet, har høyere lønn i dag enn sine medsøstre. Tid i barnehage bidrar også til mindre lønnsforskjell mellom kjønnene i voksen alder, mener forskere.