• GRØNN OMSTILLING: Utslippene fra innenriks skipsfart må kuttes kraftig hvis Norge skal klare klimamålene. Bildet er tatt fra kafeen på fergeoverfarten mellom Halhjem og Sandvikvåg (Arkivfoto: Cicilie Andersen).

Slik skal skipsfarten bli grønn

Klimagassutslippene fra innenriks skipsfart kan kuttes med 40 prosent innen 2040. Batterier og biodrivstoff er nøkkelen til suksess, ifølge klimaminister Vidar Helgesen (H).