Prisveksten stiger til det høyeste siden 2008

Økte priser på strøm og flybilletter forklarer mye av oppgangen i inflasjonen, men matprisene stiger også. – Norske husholdninger er blant dem som har minst grunn til å klage, sier sjeføkonom.

Publisert: Publisert:

Den totale norske prisveksten stiger til det høyeste siden 2008, og det er ikke målt høyere inflasjon i en april-måned siden 1988, ifølge SSB.

– Det er først og fremst økte priser på strøm og flybilletter som gjør at vi får denne økningen i veksttakten, sier seksjonssjef Espen Kristiansen i SSB.

Inflasjonen er langt høyere enn økonomene hadde ventet på forhånd, og godt over Norges Banks mål. Det kan bety raskere rentehevinger.

Prisveksten har akselerert i kjølvannet av pandemien og krigen i Ukraina, både her hjemme og internasjonalt.

Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Sparebank 1 Markets minner om at inflasjonen er høyere i utlandet.

– Minst grunn til å klage

Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Sparebank 1 Markets er overrasket over den høye prisveksten.

– Flybillettprisene var mye høyere enn jeg hadde trodd. Mat og klær bidro også.

– Har folk grunn til å bekymre seg for den høye prisveksten?

– Ja. Prisene har steget mer enn normalt. Men lønningene stiger også.

Andreassen påpeker at det er ventet nedgang i strømprisen fremover. Han understreker også at inflasjonen er høyere i utlandet enn i Norge.

– Norsk prisvekst er blant de laveste vi har nå. Lønnsveksten er ikke lavere enn i andre land. Norske husholdninger er blant dem som har minst grunn til å klage på prisveksten, sier han.

PÅSKETRAFIKKEN bidro til høyere prisvekst i april, men matprisene steg også.

Den totale inflasjonen (prisveksten) var i april 5,4 prosent høyere enn i samme måned i fjor, ifølge ferske tall fra SSB. Uten strømstøtten hadde veksten vært på 7,2 prosent.

Kjerneinflasjonen (utenom strøm og avgiftsendringer) stiger samtidig til 2,6 prosent. Det er denne Norges Bank ser på i sin rentesetting.

På forhånd var den totale inflasjonen ventet å stige til 4,7 prosent på årsbasis i april fra 4,5 prosent i mars, mens kjerneinflasjonen var ventet opp til 2,4 prosent fra 2,1 prosent, ifølge Bloomberg.

Prisveksten

Påskeeffekter

Økte priser på matvarer bidro også til å trekke veksttakten opp i april.

– Matvareprisene steg med 1,0 prosent fra mars til april i år. I samme periode i fjor var det et moderat fall i disse prisene, sier Kristiansen i SSB.

Påsketilbud påvirket matprisene, med fall i prisene på typiske påskevarer som kaffe, sjokolade, appelsiner, pølser, ketchup og sennep.

Men det er også andre påskeeffekter i prisveksten for april.

– Det er blitt registrert høy reiseaktivitet i april, særlig innenlands, noe som henger sammen med påskeferien. Den økte etterspørselen etter flybilletter i april var trolig med på å drive prisene oppover, sier Kristiansen.

I tillegg kan høye drivstoffpriser spille inn på prisene for flybilletter. De siste tolv månedene har prisene på drivstoff og smøremidler økt med 34,0 prosent, litt ned fra 42,3 prosent i forrige måned.

Prisveksten innen hotell- og restauranttjenester fortsatte også i april, med en vekst på 6,8 prosent fra april 2021.

Les også

Prissjokket på råvarer: – Alle kommer til å måtte betale

Danske Banks sjeføkonom Frank Jullum sier at dagens tall viser at inflasjonen i Norge er på vei oppover, men er også opptatt av midlertidige forstyrrelser, som påsken.

– De siste årene har det vært ekstremt store svingninger i prisbildet i mars og april, avhengig av når påsken er. I år var den store overraskelsen hvor kraftig oppgangen var på prisen på flybilletter. Det har nok sammenheng med at flyselskapenes kapasitet ikke har tatt seg helt opp ennå, sier han.

– Mye av overraskelsen på oppsiden kommer av midlertidige effekter. Når det er sagt, så er prisbildet er stigende.

Høyere strømpriser

Prisene på elektrisitet inkludert nettleie steg 39,4 prosent fra april 2021 til april 2022. Bare fra mars til april steg disse prisene med 14,0 prosent.

– Noe av oppgangen den siste måneden kan forklares med at elavgiften steg fra den lavere alminnelige satsen på 8,91 øre per kWh i mars til alminnelig sats på 15,41 øre per kWh i april, forklarer Kristiansen i SSB.

Uten støtteordningen og reduksjonen i elavgiften ville vi hatt en prisoppgang for elektrisitet inkludert nettleie på rundt 90 prosent de siste tolv månedene.

Strøm og prisvekst

Høy inflasjon peker mot høyere renter

Det er kjerneinflasjonen Norges Bank normalt ser mest på når renten settes, blant annet fordi strømprisene svinger så mye. Renten ble hevet til 0,75 prosent i mars, samtidig som det ble varslet ny heving i juni.

Banken har imidlertid advart om at renten kan settes raskere opp hvis inflasjonen blir høyere eller mer vedvarende enn antatt.

Jullum tror ikke dagens inflasjonstall endrer utsiktene til Norges Banks rentesetting.

– Det at inflasjonen er høyere enn ventet, kan være et argument for at Norges Bank går fortere frem med rentehevingene. Men jeg tror Norges Bank kommer til å tenke at effektene er midlertidige. Det betyr at de kan holde seg til planen, sier Jullum.

Seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets peker på at kjerneinflasjonen var høyere enn ventet denne måneden, men lavere enn ventet måneden før.

– De to månedene sett under ett er det ingen vesentlige avvik fra forventningene, sier Aamdal.

Det betyr i så fall ingen vesentlige endringer i renteplanen til Norges Bank som følge av dagens inflasjonstall.

– Kjerneinflasjonen er moderat i Norge. Men skulle vi få et ytterligere drag opp i mai-tallene, så kan det være at Norges Bank blir litt mer bekymret.

I årets lønnsoppgjør er det tatt utgangspunkt i en total inflasjon på 3,3 prosent i 2022.

Her finner du tallene fra SSB
Publisert: